За първи път е наблюдавано зелено сияние на Марс

За първи път е наблюдавано зелено сияние на Марс …

Орбитален космически кораб е открил явление, което поне досега е наблюдавано само на Земята (HiddenTruth.site).

За първи път е наблюдавано зелено сияние на Марс …

Когато астронавтите от Международната космическа станция (International Space Station) поглеждат към нашата планета, понякога виждат уникално зелено сияние. То е резултатът от кислородните атоми и светлината от Слънцето.

Сега, за първи път подобно сияние е видяно и на Марс.

Наблюдението е направено от космическия кораб Trace Gas Orbiter (TGO), който е построен и изстрелян като част от сътрудничество между Роскосмос (Roscosmos) и Европейската космическа агенция (European Space Agency). 

Четете още: Ключово значение за оцеляването на човека на Марс има рециклирането

Трябва да се подчертае, че по същество явлението е различно от полярните сияния, наблюдавани в северното и южното небе на Земята. Те се получават, когато заредените частици от Слънцето се ускоряват по полевите линии на магнитното поле на Земята и взаимодействат с газовите атоми в нейната атмосфера.

За разлика от тях, зеленото сияние се дължи на взаимодействието между кислородните атоми и слънчевата светлина.

Д-р Маниш Пател (Dr Manish Patel) казва:

„Това е красив феномен! Никога не сме планирали мисия да търсим подобни неща. Но, ние трябва да проучваме и изследваме всички, преди да стигнем до Марс. Когато видяхме този феномен, ние си казахме: „е, нека да разгледаме това!“.“

Тепърва предстои да разберем какво представлява това зелено сияние …