Книгата на Енох е по-загадъчна, отколкото сме мислили! (видео)

Книгата на Енох е по-загадъчна, отколкото сме мислили …!

Историческите притчи и пророчества, описвани в Библията, често са удивителни и завладяващи, но рядко правдоподобни, ако се гледат от съвременна гледна точка (HiddenTruth.site).

Има твърди християнски фундаменталисти, които приемат Писанието като буквалното Божие слово, което се проявява, но те са малцинството.

От всички книги, подобни на Библията, има една, която предизвиква особен интерес. Това е апокрифната Книга на Енох. Откъси от писанията може да предоставят улики, показващи, че еволюцията на човешката раса не е както е заявена от Дарвин, а имаме съвсем различен произход, който включва преднамерени действия на извънземните цивилизации.

Въпреки, че Книгата на Енох представлява част от свитъците от Мъртво море, изглежда, че противоречи на други подобни произведения. Тя е обявена за апокрифна. С други думи, въпреки че изглежда истинска, се смята, че е съмнителен източник и поради тази причина, тя не е включена в приетата версия на Библията.

Истината е, че тя противоречи на Евангелията, като има описания, които са неудобни и това е независимо от това дали е достоверна или не.

Единствените религиозни схизми, които я приемат, са от етиопската православна църква. В минали времена е била приемана и от евреите.

Тези, които са я изследвали безпристрастно, стигат до извода, че поради няколко прилики тя може да е част от изходния материал за Книгата Битие.

Тази книга разказва, че Енох, който е живял 365 години до времето на катастрофалния Голям потоп, е баща на Матусал и дядо на Ной.

Книгата обяснява, че Енох е спасен от потопа от Архангел Михаил, който го е взел на огнена колесница, теглена от огнени коне. Какво може да означава това? Може би, тази колесница е била  някакъв космически кораб …

Същото важи и за ангелите, които също са интерпретирани като извънземни, защото в зависимост от контекста, със сигурност имат всички атрибути.

Книгата на Енох се състои от над сто глави, разпределени в няколко отделни книги, в много от които са споменати същества, наречени Наблюдатели и Нефилими.

Нефилимите, наричани също гиганти, се появяват в книгата на Битие и се смята, че са хибриди, които са резултат от кръстосването между наблюдателите и човешките жени.

Четете още: Виртуална обиколка предлага пътуване в египетска гробница (линк)

Смята се, че потопът се е случил заради хибридите и е бил опит да бъдат премахнати, тъй като те са били считани за вредни за човешкия род.

Всичко това подсказва за контакт между хора и някаква извънземна раса от Космоса. Изглежда, че тези извънземни са имали проект и са считали хората за идеални екземпляри за това изследване.

Библейските текстове, приписвани на Енох, изглежда се хармонизират със записите, оставени от древните шумери, особено на малайзийски, за същества, известни като Стражарите. Шумерите наричат ​​наблюдателите Анунаки, които са от планета, известна като Нибиру.

Шумерите, които са от приблизително същия период, са споделяли подобни културни и религиозни вярвания, както жителите на Месопотамия. Анунаките или Наблюдателите са били почитани като богове.

Допълнителни точки с Книгата на Енох идват и от Гилгамеш, който е бил един от шумерските царе, който говори за Анунаките по същия начин, както Енох описва Наблюдателите.

За повече информация гледайте видеоклиповете по-долу (имате възможност да включите български превод от настройките на видеото).

Книгата на Енох
Advertisements