Кори Гуд: Дори и не подозирате! В космоса се води мащабна война! (част 1)

Според последното от серията разкрития на разобличителя на тайните космически програми Кори Гуд (с псевдоним GoodETxSG), широкомащабните военни действия в рамките на пазената в тайна война, водена в дълбокия космос, на Марс и на Земята между два притежаващи тайни космически програми алианса, са били временно прекратени.

В своите отговори на зададените му от мен въпроси (вижте по-долу) (HiddenTruth.site).

Кори описва една сложна планетарна ситуация, включваща множество човешки космически програми (както съвременни, така и древни) и извънземни цивилизации, борещи се за надмощие по въпроса за това колко информация и технологии да бъдат разкрити на останалата част от живеещото на повърхността на планетата човечество.

За някои, разкритията на Кори са плод на богато въображение, подходящи за сценарий на нов епизод от „Междузвездни войни“.

Налице са, обаче, сериозни основания дадената от Кори информация да се разглежда като възможно най-обстойното разкритие, което изобщо ще бъде направено, относно това какво реално се случва зад завесите в най-строго пазените в тайна космически програми, осъществяващи се на Земята и в слънчевата ни система.

Според Кори, едната от страните в конфликта е един позитивен(мотивиран от идеята за служене-на-другите) притежаващ тайна космическа програма (ТКП) алианс, включващ първата тайна космическа програма, създадена от военните на САЩ – „Слънчева отбрана“, и нейните съюзници, няколко древни човешки космически програми и приятелски настроени човекоподобни извънземни раси, които са генетично свързани с човечеството.

В основни линии, „ТКП алиансът“ иска живеещото на повърхността на планетата човечество да научи истината относно своите древни космически програми, извънземните посещения и технологиите за свободна енергия. И най-важното: „ТКП алиансът“ иска да сложи край на експлоататорската световна финансова система, която е поробила икономически по-голямата част от човечеството.

Другата страна в пазената в тайна война е един негативен (мотивиран от идеята за служене-на-себе-си) алианс, включващ първата корпоративна космическа програма, наречена „Междупланетен корпоративен конгломерат“ (МКК), и нейните съюзници. Към тях спадат древни Земни кръвни фамилии, наречени Кабал/Илюминати; влечугоподобни извънземни, наречени Драко, които идват от извън нашата слънчева система.

На последно място, този негативен алианс включва части от „Тъмната флотилия“, състояща се от човешки същества, свързани директно или идеологически с бившата нацистка СС организация, които обикновено действат извън пределите на слънчевата система, но които са били задържани в пределите й от наскоро наложената над слънчевата система всеобща карантина.

В отговорите си на дадените по-долу въпроси Кори нарича този негативен алианс Кабалът/МКК/Драко/Тъмната флотилия, или по-накратко: „Ръководените от Кабала ТКПи“.

Според последните разкрития на Кори, наскорошното прекратяване на широкомащабните военни действия е настъпило по молба на една трета, наскоро пристигнала група извънземни, наречена „Алианс на сферите“.

Кори твърди, че Сините птицеподобни – една от петте извънземни цивилизации, съставляващи „Алианса на сферите“, от известно време осъществяват физически контакт с него и го водят на различни дипломатически срещи, на които враждуващите страни провеждат разговори.

Според Кори, „Алиансът на сферите“ притежава технология, която превъзхожда технологиите на всеки един от притежаващите космически програми враждуващи алианси, и е наложил всеобща карантина над слънчевата система.

Това е предизвикало смут в редиците на „Ръководените от Кабала ТКПи“, които преди това са били доминиращата сила на Земята и в слънчевата система, но които понастоящем бързо отстъпват позиции пред „ТКП алианса“. В резултат на това все повече хора напускат редиците на „Ръководените от Кабала ТКПи“ и се присъединяват към „ТКП алианса“.

Кори е в комуникация с много от тях чрез посредничеството на един подполковник, чието име засега остава в тайна.

В отговорите си на дадените по-долу въпроси Кори описва сложната динамика на накратко описания по-горе конфликт, резултатите от наскоро проведените дипломатически срещи, затруднението на „ТКП алианса“ да се справи с онези отцепници, които настояват усилено за въоръжено нападение над своите бивши съюзници от „Ръководените от Кабала ТКПи“, и причините за разпадането на алианса на „Ръководените от Кабала ТКПи“.

Той описва две нападения от страна на „ТКП алианса“, довели до голям брой цивилни жертви на Марс и в подземните бази на Земята, които в крайна сметка стават причина „Алиансът на сферите“ да отправи молба за прекратяване на широкомащабните военни действия. Кори разказва за плана на „Ръководените от Кабала ТКПи“ за „контролирано разкриване“, целящ да заблуди хората, така че Кабалът да запази своя контрол.

В контраст на това, планът за разкриване, изготвен от „ТКП алианса“, предвижда масови изтичания на официални документи (подобно на Уикилийкс) и телевизионни предавания, които ще разкрият истината относно ситуацията, в която се намира човечеството, и ще доведат до подобни на Нюрнбергския съдебни процеси за военни престъпления срещу (доскорошните) лидери на „Ръководените от Кабала ТКПи“.

Информацията, която Кори предоставя в дадените по-долу отговори, е много подробна и заслужава сериозно внимание.

Журналист: Твърдиш, че между някакъв „ТКП алианс“ и силите на Кабала/МКК/Драко съществува конфликт, който на моменти е прераствал във въоръжени сблъсъци в различни части на Земята и в други части на нашата слънчева система.

Можеш ли да дадеш повече информация относно това къде са се провеждали тези военни действия и защо съществата от Сферите са помолили „ТКП алианса“ да прекрати широкомащабните нападения над инфраструктурата на Кабала/МКК/Драко?

Кори: Преди разпадането на цялостните отношения между фракциите, които преди това са били обединени под егидата на „Тайните Земни правителства“ (и техните „Синдикати“, известни като Кабалът/Илюминати и различни други тайни общества), техните Контрольори (Драко Федерацията и древни Земни/човешки отцепнически цивилизации, които са вкарали в заблуда много хора, представяйки се за извънземни от различни звездни системи), между тези групи цареше огромен хаос, който в крайна сметка доведе до въставането им едни срещу други.

Това предизвика избухването на конфликти в различни подземни/подводни бази, които са причината за някои от земетресенията по цялата Земя от последните месеци, както и за някои инциденти на Марс и други космически тела в слънчевата система.

Много от тези групи бяха започнали да въстават едни срещу други още преди наскорошната конференция на съюзниците на Драко, където аз изпълнявах ролята на „делегат“ на „Алианса на сферите“ (а „ТКП алиансът“ осигуряваше подкрепа чрез предоставяне на интуитивни емпати и агенти по сигурността).

Това е срещата, на която високото 4 метра бяло влечугоподобно с благороднически потекло, предложи „Алиансът на сферите“ да осигури на техните „благородници“ безопасно напускане на „Външната бариера“ на слънчевата система. Човешкият „Комитет на 200-те“ присъстваше на тази среща и стана свидетел на това предложение.

Четете още: Деръл Симс, бивш агент на ЦРУ: Извънземните са хищници (видео)

Членовете му останаха очевидно шокирани от случилото се и скоро след това започна не само голямата дезинформационна война (за контрол над това каква история да се представя на обикновените хора), но и хаотичните междуособици между „Групите на елита“ (които, наред с други представители на „Тайните Земни правителства“ и „Ръководените от Кабала ТКПи“, се редуват в ролята на „делегати“ на конференциите на по-широката „Супер Федерация на човекоподобните извънземни“).

През последните 6 месеца се отцепиха и някои агенти на контролираната от Кабала тайна космическа програма на МКК, остатъци от „Тъмната флотилия“ (която не е флотилия на Драко, а човешка ТКП флотилия, служеща на страната на Драко алианса), които не бяха останали от външната страна на „Външната бариера“, както и членове на различни други ТКПи на военните черни операции.

Някои от тях донесоха със себе си навременни и оползотворими разузнавателни данни, на базата на които някои от лидерите на „ТКП алианса“ и техните нови съюзници предприеха действия, които не бяха координирали със Съвета на „ТКП алианса“.

Това доведе до две масови нападения, които причиниха смъртта на огромен брой невинни хора. Онези, които взеха участие в тези така наречени от Сините птицеподобни „зверства“, не се разкаяха за стореното и заявиха, че това е цената на войната и че броят на случайните жертви е пренебрежим.

Това създаде разцепление между някои от членовете на Съвета на „ТКП алианса“, които имаха различни възгледи относно това как точно трябва да се действа, и породи известно недоверие към новите отцепници от другите ТКПи, които се бяха присъединили наскоро и които очевидно притежаваха различен морален облик и възгледи относно начините за противодействие.

На първата голяма съвместна конференция на целия Съвет на „ТКП алианса“ и съществата от „ТКП алианса“, които се явиха, Сините птицеподобни бяха запитани относно това какви трябва да бъдат начините за противодействие.

„Алиансът на сферите“ беше осигурил на „ТКП алианса“ някои изключително напреднали отбранителни технологии и помоли „ТКП алианса“ повече да не напада или разрушава инфраструктурата на Кабала/МКК/Тъмната флотилия.

„Алиансът на сферите“ съвместно със Съвета на „ТКП алианса“ малко преди това бяха разработили „План за времето след пълното разкриване“, който предвиждаше да се освободят всички обитатели на тези съоръжения, да им се осигури помощ за възстановяване от преживяното, както и да се предадат всички тези съоръжения в ръцете на Земната „цивилизация от ерата след пълното разкриване“.

Предвиждаше се тази инфраструктура, която е била изградена с негативни цели, както и всички укривани технологии да бъдат разкрити на всички хора на Земята едновременно и да се превърнат в начало на „Стар Трек цивилизацията“, за която „ТКП алиансът“ си беше мечтал.

Освен за някои оторизирани операции за отслабване на позициите на Кабала на Земята, „ТКП алиансът“ и техните съюзници се договориха и за начините за противодействие и времевите рамки, изложени от „Алианса на сферите“ и Съвета на „ТКП алианса“.

Предвиждаше се тези бази да бъдат отворени след „Събитието на пълното разкриване“, без да се налага да се стига до конфликти при преместването на обитателите им на друго място, където някоя от съюзническите групи да им предложи своите ресурси за физическо и емоционално изцеляване.

Журналист: Защо „Алиансът на сферите“ счита, че военното решение на проблемите между „ТКП алианса“ и Кабала/МКК/Драко не е мъдър политически избор в момента и настоява за пълно разкриване за решаване на актуалните проблеми?

Кори: По-мъдрите лидери от Съвета на „ТКП алианса“ са съгласни (по-военно настроените не са) със съществата от Сферите, че в крайна сметка решението трябва да дойде от самите хора. Населението на планетата се пробужда с огромна скорост, но то все още е подложено на значителен умствен контрол и дезинформация, с които трябва да се справя.

Веднъж щом бъде направено абсолютно и пълно разкриване на истинската история на човечеството, на списъка с групите, които са се намесвали в нашето обществено и генетично развитие (и до каква степен), чудовищните престъпления срещу човечеството от страна на „Елита“, някои от древните Земни отцепнически цивилизации и различните извънземни групи, това от самосебе си ще накара хората да се надигнат и да сложат край на робската вавилонска система на паричната магия.

Самите хора ще изправят всички гореспоменати групи на съд с помощта на позитивни извънземни групи и някои от по-болезнените разкрития, които ще бъдат направени (които мнозина ще нарекат „страхово порно“, но които въпреки това са част от пълното разкриване), ще предизвикат така необходимото пробуждане на „генетичната и енергийната памет“ на нашия вид, което ще ни помогне да не повторим историческите цикли, които сме били манипулирани да повтаряме в продължение на повече цикли, отколкото историята на настоящата ни епоха изобщо помни.

Тук също така става въпрос за това човечеството да бъде подготвено да се справя самостоятелно за първи път в историята си, след като досега е било просто една манипулирана раса.

Това ще постави началото на една ера на свободно вземане на решения от страна на човечеството, при което няма да имаме кого да обвиняваме за грешките си.

Това също така ще бъде време, в което ще ни бъдат предоставени някои невероятни технологии, които за известно време са били укривани от нас, които ще издигнат качеството ни на живот до един напълно нов стандарт. Наред с това ще изживяваме енергийни промени и ще осъществяваме преход към съществуване в 4-та плътност.

Това ще трябва да се основава на действията на мнозинството хора, а не на военните действия на шепа хора, на които ще се гледа като на герои и спасители, докато ние като вид не научаваме нищо в този, както се оказва, голям експеримент, или класна стая.

Ние няма да бъдем освободени от силите на светлината, а в крайна сметка ще се окажем в такова създадено около нас обкръжение, което ще ни тласне да освободим самите себе си.

Енергийните промени вече се отразяват на съществата с по-ниска вибрация (служене-на-себе-си/Кабалът/МКК/Драко) и те се самоунищожават чрез собствените си действия и междуособици.

Тези енергийни промени в нашата слънчева система засягат всички същества с по-ниска вибрация и те дори не осъзнават, че именно тяхното реакционно поведение е коренът на собственото им унищожение.

Журналист: Казваш, че различни отцепници от Кабала/Илюминати се присъединяват към „ТКП алианса“. Имаш ли представа за това какви световни събития или процеси биха могли да настъпят в резултат на тези и на евентуални бъдещи отцепвания?

Кори: „Ръководените от Кабала ТКПи“ все още функционират в нашата слънчева система и контролират огромната инфраструктура. През последните месеци малки групи от тях се присъединиха към „ТКП алианса“.

Преди няколко седмици някои от тях се разкриха като инфилтрирали се агенти, когато проведоха няколко доста ефективни нападения над някои от базите на „ТКП алианса“ и осъществиха няколко убийства на лидери от Съвета на „ТКП алианса“.

Това беше голяма крачка назад и породи известно недоверие между Съвета на „ТКП алианса“ и някои от наскорошните отцепници. В момента се провеждат срещи за изглаждането на този проблем.

Има също така няколко отцепили се членове/лидери на „Тайното Земно правителство“ и Синдикатите, които са били поставени под „Извънземна програма за защита на свидетелите“ заедно със семействата си срещу предоставяне на актуални разузнавателни данни, свидетелства срещу бившите си ръководители, както и обещание да се явят като свидетели на бъдещите световни съдебни процеси, на които след пълното разкритие ще се проведат изслушвания срещу всички групи, оказали се затворени в слънчевата система в рамките на „Външната бариера“.

Благополучното напускане на планетата от страна на тази първа група отцепници предизвика вълна от убийства в редовете на бившите им групи, както и усилване на паниката, в резултат на което много членове на „Елита“ започнаха да преместват семействата си в своите обезопасени зони (подземни градове от ново поколение) в районите си на влияние.

Има един енклав в Бразилия, който представлява основен евакуационен пункт за тези „Елити“ от Запада в този момент. От няколко месеца те без прекъсване пренасят там хора и запаси. Този „Елит“ знае точно какво се случва и оставят назад някои от марионетките си, за да понесат падането, точно както е било направено и в Германия през Втората световна война.

При тези изслушвания в рамките на новите световните съдебни процеси, обаче, ние няма просто да чуем „Аз просто изпълнявах заповеди“, а ще видим как изкараните от дупките им членове на „Елита“ биват посочвани с пръст и обвинявани с думите: „Тези ми наредиха да направя това.“

Журналист: Изглежда „Алиансът на сферите“ предвижда такъв процес на разкриване, при който широкомащабните военни действа са прекратени и поставени под карантина, така че да се позволи на по-голяма част от истината да излезе на бял свят, което обаче ще предизвика още повече отцепвания от Кабала/МКК/Драко по начин, който ще доведе до разпадането на оставащите им цитадели.

На навлизащите космически енергии ли се дължи този разгръщаш се процес на разкриване или е по-скоро неизбежен страничен ефект от наложената над планетата/слънчевата система карантина от страна на „Алианса на сферите“?

Кори: „Карантината“ над слънчевата система беше поставена, след като „космическите енергии“ достигнаха определено ниво. Тези космически енергии навлизат в нашата слънчева система вече от доста време (или по-точно нашата слънчева система постепенно навлизаше в този район на Галактиката).

„Алиансът на сферите“ е тук от десетилетия, извършвайки наблюдения преди да се активира и да започне да взаимодейства открито с определени групи хора.

Тези енергийни промени оказват огромно въздействие върху енергийните тела на всички същества от нашата слънчева система под 6-та плътност. Това не са енергии, на които реагират единствено негативните, или мотивирани от идеята за служене-на-себе-си същества.

Но те карат тези негативни същества да се настройват реакционно и да губят самообладанието, което им е позволявало в продължение на хилядолетия да управляват с железен юмрук този район на Галактиката.

Онези, които обаче са позитивни, или мотивирани от идеята за служене-на-другите, се пробуждат и стават все по-осъзнати за силата на своето съзнание.

Картите се обръщат и сега тези негативни същности, които са си правели планове да неутрализират енергийните промени или да избягат, се оказват в капан и изправени пред перспективата скоро да се окажат на милостта на онези, които са третирали като добитък.

Към част 2 – ТУК

По материал на Майкъл Сала, budnaera.com, превод: Мария Казакова.