Мистерията на папируса Тули: НЛО в древен Египет?

Мистерията на папируса Тули: НЛО в древен Египет …?

Преводи на йероглифните записи от папируса Тули (Tulli Papyrus) разкриват, че през зимна сутрин на 1482 г. пр. н. е., Тутмос III (Thutmose III), управлявал Египет по това време, вижда огнени дискове или НЛО (HiddenTruth.site).

Според Зекария Сичин (Zecharia Sitchin), автор на книгата „Стълбището към небето“ (The Stairway to Heaven), „Тутмос III е бил качен на борда на един от извънземните космически кораби“.

Папирусът Тули е намерен през 1933 г. от Алберто Тули (Alberto Tulli), директор на египетския отдел в Музея на Ватикана, по време на негово посещение в Кайро. Той открива копие в антикварен магазин.

Цената била твърде висока и е направено копие на текста, който след това е копиран, замествайки се оригиналния йерархичен скрипт с друг йероглифен. Това е копие на копие, което е преведено и широко разпространено.

По-късно, през 1950 г., италианския благородник, принц Борис де Рашевилц (Prince Boris de Rachewiltz), твърди, че е намерил оригиналния папирус – „непреведен и непубликуван“, сред книжа, оставени от починалия Тули.

Представяйки своята находка на списание Doubt magazine през 1953 г., той описва оригиналния фрагмент като написан в йерархия, но много избледнял и с няколко пропуски в текста.

Въпреки, че папирусът е повреден, принц Борис де Рашевилц успява да го преведе и заявява, че това „е част от летописите на Тутмос III“ (the Annals of Thutmose III).

Следва превод на папируса:

Advertisements

През 22-та година, от третия месец на зимата, шести час от деня […], книжниците от Дома на живота откриха, че има огнен кръг, идващ от небето. Нямаше глава. От устата му излизаше зловонна миризма. Тялото му беше една пръчка дълга и една пръчка широка, и беше безшумно.

И сърцата им станаха ужасени и объркани, и те паднаха по корем. Те докладвали на фараона. Негово величество заповяда да се търсят свитъците намиращи се в Дома на живота. Негово величество медитираше върху всички тези събития, които сега се случваха.

След като изминаха няколко дни, тези неща станаха по-многобройни от всякога в небето . Те блестяха в небето повече от яркостта на Слънцето и се простираха до четирите опори на небето.

Армията на фараона гледаше с него .. Това беше след вечерята, когато тези пет кръга се издигнаха по-нагоре в небето на юг. Риби и птици паднаха от небето.

Чудо, което никога не е било известно от създаването на тази земя. И фараонът накара да се донесе тамян, за да се сключи мир със Земята […] и случилото се беше заповядано да се запише в летописите на Дома на живота, за да се помни завинаги.“

Напускането на корабите е белязано от странно събитие – „риби и други твари валяха от небето“. Възможно е корабите да са използвали вода от река Нил и да са изхвърлили ненужните остатъци.

В папируса не се споменава дали е имало контакт между посетителите и фараона, но интересното е, че това посещение се случва в период, който се характеризира с големи постижения на Египетската империя.

Поставяйки под съмнение автентичността на папируса, Самюел Розенберг (Samuel Rosenberg), изследовател, пише писмо до „египетската част на Ватиканския музей, търсейки повече информация както за папируса, така и за превода на принц де Рашевилц“.

Четете още: От бъдещето ли са мистериозните викингски Мечове от Улфберт?

Инспекторът на египетския Ватикански музей – Джанфранко Ноли (Gianfranco Nolli), изпраща следния отговор:

„Папирусът Тули не е собственост на Ватиканския музей. Сега той е в други ръце и не може да се проследи.“

Друго запитване е изпратено до д-р Уолтър Рамберг (Dr. Walter Ramberg), учен и аташе в посолството на САЩ в Рим, който отговаря:

„… настоящият директор на египетската секция във Ватиканския музей, д-р Ноли, казва, че проф. Тули е оставил всичките си вещи на негов брат, който е бил свещеник в Латеранския дворец (Lateran Palace).

Предполага се, че известният папирус се е озовал при този свещеник. За съжаление, междувременно свещеникът умира и вещите му са разпръснати сред наследниците му,които едва ли са наясно със значението и стойността на папируса.

Авторът Ерих фон Даникен (Erich von Daniken) включва папируса Тули в своите теории за древни посещения на извънземни. През 1968 г., в Доклада на Кондън (Condon Report), Самюел Розенберг съобщава, че „папирусът вероятно е фалшификат, съставен от един вид колаж от фрагменти, взети от девет различни папируса“.

Розенберг цитира „папируса Тули“ като пример за истории, разпространени сред авторите на книги за НЛО, „взети от вторични и третични източници, без да се правят опити за проверка на оригиналните източници“.

Той заключава, че „всички разкази за НЛО-подобни наблюдения, предадени през вековете са съмнителни и без доказателства.

Но, въпреки мнението на Розенберг, папирусът е изгубен и може само да се гадае …

Advertisements