Продукт ли сме на самосимулираща се Вселена?

Продукт ли сме на самосимулираща се Вселена …?

Нова хипотеза изложи идеята, че нашата Вселена може да се самосимулира в съществуването си (HiddenTruth.site).

Каква е природата на реалността и съзнанието?

Идеята, че всички може да живеем в компютърна симулация – концепция, популяризирана от хитовия филм „Матрицата“ (The Matrix) – със сигурност не е нищо ново. Но, сега учените от Института за теоретична физика, базиран в Ел Ей, изказват нова хипотеза.

Новият документ, озаглавен „Интерпретация на квантовата механика на хипотезата за самосимулация“, излага идеята, че вместо да живеем в симулация, генерирана от усъвършенствана компютърна система, може би нашата „реалност“ е ментална „самосимулация“ генерирани от самата Вселена.

Това означава, че светът и всичко в него не съществува физически, а е израз на съзнанието на Вселената, т.е. Космосът се „самоактуализира“ сам по себе си.

Четете още: Има ли научно обяснение на феномена дежавю?

Това понятие за реалност също предполага, че времето не съществува. Вместо това, Вселената се състои от йерархичен ред на мисли и подмисли, обхващащи всичко – от хората до фундаментални частици и законите на физиката.

Физикът Дейвид Честър казва:

„Докато много учени приемат, че материализмът е истина, ние вярваме, че квантовата механика ни дава насоки, че нашата реалност е умствена конструкция.

Скорошният напредък в квантовата гравитация, като например виждането на космическото време да се появява чрез холограма, също е намек, че космическото време не е фундаментално.

В известен смисъл, умствената конструкция на реалността създава пространствено време, за да разбере ефективно себе си, чрез създаване на мрежа от подсъзнателни образувания, които могат да взаимодействат и да изследват съвкупността от възможности.“

Тази идея е известна като панпсихизъм – означава, че всичко съществува като мисъл или съзнание.

Със сигурност тази теория предлага интересен отговор за живота, Вселената и всичко останало.

loading...