Противоречия в насоките за взаимодействие с извънземни

Противоречия в насоките за взаимодействие с извънземни …

Експерти твърдят, че трябва да започнем да мислим как да взаимодействаме с извънземни видове много преди да влезем в контакт с тях (HiddenTruth.site).

Според участниците в Конгреса Starship Congress, създаването на строг набор от насоки, които уреждат начина, по който хората в бъдещите междузвездни космически мисии да взаимодействат с извънземните, е наложително, преди някой да „избухне в далечния свят“.

Келвин Лонг (Kelvin Long), основателят на Проект Икар (Project Icarus), казва:

„В случай, че открием доказателства за интелигентен живот в друг свят, това ще бъде социално, културно и технологично влиятелно събитие за човешките дела, което ще трябва да се управлява с голямо внимание и да гарантира, че нашата култура и тяхната култура остават непокътнати, а не нарушени от това ново знание.

Хората, пътуващи до далечни звезди, ще носят със себе си материални и нематериални аспекти на човешката култура, така че те трябва да бъдат подготвени отговорно, преди да бъдат изпратени на чужда планета.“

Армен Папазян (Armen Papazian), изпълнителен директор на Международния център за космическо развитие (International Space Development Hub), казва:

„Мисля, че се свежда до това как го приемаме …

Вярваме ли, че това е красива Вселена, невероятен Космос? Наистина ли вярваме, че това е невероятен пейзаж, че е „легло от звезди“? Какво мислим, че ще излезе от там, какво ще намерим? И ще го прегърнем ли, или ще го използваме?

Опитваме ли се да изнесем икономиката си с недостиг или се опитваме да се насладим на изобилния Космос? … Каквито и да сме тук, ще го носим, където и да отидем.“

Президентът на Икар Интерстелър (Icarus Interstellar) – Ричард Обуси (Richard Obousy) споделя:

„Възможно е хората в бъдеще да нямат желание да кацат на екзопланети, след като свободно се движат в Космоса в продължение на години.

Не съм убеден, че когато имаме способността да изграждаме звездни кораби … ще искаме да преминем от една гравитационна бездна към друга гравитационна бездна. Не съм убеден, че ще е необходимо да се установим на други планети или дори на луни.“

Ричард Обуси
Четете още: ЦРУ декласифицира документи за НЛО (линк за връзка към архива)

По време на Конгреса, Джеймс Бенфорд (James Benford) от Икар Интерстелър казва:

„Хората не могат да не изследват света и да си взаимодействат със света около тях.

Няма да го оставим … Бихме искали да изследваме екологията на извънземните, за да разберем дали има взаимодействия, водещи до несъвместимости. Ще трябва да създадем човешки изследователски станции, за да направим това, защото това е сложен проблем.

Изглежда малко вероятно да има намеса между отделно развитите екологии, особено ако намалим замърсяването и облечем подходящите костюми.“

Лес Джонсън (Les Johnson) от Tennessee Valley Interstellar Workshop отвежда идеите на Бенфорд малко по-далеч. Джонсън и неговата група са разработили три морални принципа, които се надява да служат като ориентир за всякакви взаимодействия с всички видове извънземен живот.

А именно:

Advertisements

1. Научете всичко, което можете да научите, преди да рискувате каквото и да е пряко взаимодействие.

2. Ако изглежда, че е живо, оставете го на мира.

3. Избягвайте да носите проби в родния свят, защото това може да не е напълно съвместимо с нашата екосистема.

Когато се разработва стратегия за първи контакт, може да е важно да се мисли и за психическото и физическото благосъстояние на извънземните, с които хората могат да влязат в контакт.“, заявяват други членове на Конгреса.

Бенфорд казва още:

„Разкриването, че някъде във Вселената съществува по-напреднала цивилизация, би могло да бъде толкова неприятно за хората по целия свят, колкото и за местните народи, когато конквистадорите дошли за първи път в Северна Америка.

Това не били само оръжията, болестите и стоманата, бил шокът, когато разбрали, че не са номер 1, дори не са номер 3. Това е нещо, за което наистина трябва да се притесняваме.“

Независимо от всички тези правила, хората от звездния кораб ще трябва в крайна сметка да наложат или да премахнат каквито и да било правила, преди да напуснат планетата.

Джонсън смята, че:

„Една жизнена междузвездна цивилизация по същество ще бъде неуправляема и спазването на тези насоки ще бъде строго оставено на всеки екип за първи контакт, който да се подчинява или да не се подчинява по свое усмотрение.

Когато някой е на няколко светлинни години от дома си и се е сблъскал с нещо, с което никога не се е сблъсквал досега, той ще взема решения, независимо от това какви са били водещите морални принципи, когато са напуснали дома си.“

Мненията и становищата на експертите са противоречиви …

А Вашето мнение какво е? Да има строги правила, които да се изпълняват без изключение или при първи контакт да се решава, според ситуацията …?

Advertisements