Слепи хора ще виждат образи, доставени до мозъка им (видео)

Слепи хора ще виждат образи, доставени до мозъка им …

Учени са намерили начин за комуникация с букви и форми, като ги „излъчват“ директно в мозъка (HiddenTruth.site).

Участник демонстрира писмото, което е получил чрез електроди

Позволяването на хората със зрителни увреждания да „виждат“ отново, отдавна остава един от „светите граали“ на медицинската наука. Но, въпреки, че възстановяването на зрението чрез очите може за някои да не е възможно, изглежда, че прякото предаване на образи към мозъка им всъщност може да бъде жизнеспособна алтернатива.

В ново проучване, екип от изследователи, ръководен от Майкъл Баучамп (Michael Beauchamp) от Медицинския колеж „Бейлор“ в Хюстън (Baylor College of Medicine in Houston), успешно успява да предаде формата на различни букви на незрящи участници, като доставя специфична серия от електрически сигнали чрез електроди, имплантирани в мозъка им.

Четете още: Продукт ли сме на самосимулираща се Вселена?

Досега, системата се използва само за комуникация с определени букви от азбуката, но ще бъде и възможно да се изобразяват и основни форми и очертания.

В бъдеще, метод като този може да помогне на слепи хора да виждат отново чрез външна камера, която да анализира какво има пред тях и след това да стимулира мозъка да индуцира съответните форми.

Един ден, може дори да е възможно да се осигури напълно възстановено зрение на човек, който е напълно сляп, както и да се изпращат изображения и друга информация директно в мозъка на всеки, който може да ги получи.

Изглежда, мозъчно-компютърните интерфейси ще бъдат много популярни в не твърде далечното бъдеще.

Гледайте видеото.