Вселената е затворена в себе си и в същото време е потенциално безкрайна


Опитваме се да преценим необятността на Вселената, използвайки една единствена рамка, но какво ще стане, ако измерим нейните пространствени измерения, използвайки друг показател – времето?

Нека разгледаме Вселената като „потенциално безкрайна“. Стига се до това заключение чрез принципи като Принципа на еквивалентността и други, лежащи в основата на Теорията на относителността, включително Закона за запазване на информацията.

Същината на въпроса е, че подобно на материята в нея, Вселената трябва да проявява дуализъм. Ако частиците могат да съществуват както като корпускули, така и като вълни, тогава Вселената трябва да бъде „затворена в себе си“ и „потенциално безкрайна“, преживявайки собственото си време във всеки момент.

По отношение на измерването на размера на Вселената взимайки се предвид времето и нейната „потенциална безкрайност“, ако това е вярно, тогава в някои отдалечени региони Вселената е потенциално много млада или дори неродена, съществуваща в сингулярност. Обратно, в други части на далечния Космос тя вече е стара, обхващайки безброй трилиони години.

Теоретично човек би могъл да определи възрастта на Вселената в Космоса. Някои Галактики изглеждат по-млади от очакваното, докато други изглеждат по-стари.

Защо използваме „потенциално“ вместо „безкрайно“? Защото Вселената все още има крайна стойност за своето максимално време. В някои отдалечени райони на Космоса съществува „максимална“ продължителност на съществуване.

Може да се изрази „текущата времева възраст на Вселената“, а не само това, което наблюдаваме от нашата пространствена гледна точка. Но все пак не можем точно да формулираме „пълния пространствен размер на Вселената“. Някъде в него пространството губи значение поради отсъствието на материя, а другаде се обезсмисля в точка на сингулярност.

Четете още: Учени се опитват да отворят портал към паралелна Вселена (видео)

Във всеки даден момент и всяка точка от нейното съществуване, изразяването на пространствените измерения на Вселената е невъзможно. И все пак потенциално тези измерения нямат граници, което показва, че Вселената е „потенциално безкрайна“.

По отношение на „изолирането в себе си“, тази концепция е по-лесна за разбиране. Константата тук е, че ако има нещо във Вселената, тя по същество съществува в това нещо.

Следвайки същата логика, „центърът на Вселената“ би бил точка с минимална ентропия. Откриването й обаче не е възможно, поне според Принципа на съществуване навсякъде – еквивалентност. На практика тази точка ще се наблюдава навсякъде във всеки даден момент от времето и от всякаква пространствена перспектива Вселената ще изглежда плоска.

За да отговорим на това, нека зададем още няколко въпроса. Какво представлява „реалното разстояние“ от центъра на Черна дупка до всяка точка извън нея? Смята се за безкраен или по-точно неизмерим. Можем да го наречем само „ъглово разстояние“.

Сега, ако се опитаме да измерим „реалното разстояние“ от центъра на една Черна дупка до центъра на друга Черна дупка?

Изглежда, че стойността трябва да надхвърли „безкрайността“, формално равняваща се на „вечността“, въвеждайки „допълнителен времеви вектор“ във Вселената чрез това средство.

Едновременно с това този времеви вектор преминава през нас, но не през цялата Вселена, което означава, че той не принадлежи пряко на Вселената и следователно Вселената притежава свое „собствено време“. В този сценарий само ние съществуваме в „разликата“, а не Вселената.

Вселената едновременно обхваща всички такива вектори, колективно, а не поотделно, и не в техните различия – за разлика от нашия опит. Може също така да притежаваме „макроскопичните“ и „микроскопичните“ стрели на времето.

Независимо от това, размерът на Вселената остава само „потенциално безкраен“, когато се вземе предвид нейната действителна възраст спрямо нейното „собствено време“. За съжаление, истинската възраст на Вселената ни убягва и наблюдаваната възраст от наша гледна точка не е автентична.

В обобщение, размерът на Вселената не познава граници, нито в пространството, нито в бъдещото време. От каквато и да е наблюдателна гледна точка, размерът на Вселената в миналото винаги ще бъде неточен.


FacebooktwitterrssyoutubeFacebooktwitterrssyoutube