В близка Галактика е открита Тъмна материя противоречаща на основния Космологичен модел


Авторите на ново проучване, публикувано в The Astrophysical Journal Letters, смятат, че Галактиката, съседна на Млечния път, се състои от хипотетична форма на Тъмна материя, частиците на която могат да взаимодействат помежду си. Но това противоречи на основния Космологичен модел, който обяснява природата на Вселената …

В орбита около Млечния път, на около 380 000 светлинни години, се намира четвъртата по големина сателитна Галактика Кратер 2. Тя е приблизително 6500 светлинни години в диаметър и се състои от няколко милиарда стари звезди.

През последните години астрономите се опитват да разберат точно какви свойства има тази Галактика-джудже, които й позволяват да поддържа своята структура и относително големи размери. Известно е, че еволюцията на Галактиката Кратер 2 в продължение на хиляди години се влияе от гравитацията на Млечния път.

Той също така влияе на ореола на Тъмната материя, заобикалящ Галактиката и нейните звезди. Според учените, гравитационното влияние на нашата Галактика може да премахне както Тъмната материя, така и звездите от съседа й, което с течение на времето ще намали масата на Галактиката.

Авторите на изследването установяват, че гравитационното влияние на Млечния път е твърде слабо, за да обясни плътността на Тъмната материя в Кратер 2, ако се състои от частици студена Тъмна материя.

Четете още: Карта на Тъмната материя разкрива, че Галактиките са свързани чрез „мостове“

Тъмната материя е невидимата част на Вселената и съставлява повече от 80 % от нейната маса. Смята се, че благодарение на Тъмната материя всички Галактики могат да бъдат държани заедно като едно цяло. Но никой все още не е видял Тъмната материя директно …

Основният Космологичен модел, наречен Модела Ламбда-CDM, който обяснява природата на Вселената, ни разказва за съществуването на студена Тъмна материя, частиците на която не могат да взаимодействат помежду си.

В същото време има теория, която предполага, че Тъмната материя може да се състои от самовзаимодействащи се частици. Тези частици взаимодействат помежду си, използвайки все още неизвестна сила, която надхвърля гравитацията.

Учените смятат, че точно този вид Тъмна материя съществува в Галактиката Кратер 2, защото освен всичко друго, гравитацията на Млечния път би трябвало да е намалила много по-силно нейната маса, което не се наблюдава. Симулациите показват изненадващо голямо съгласие между теорията за самовзаимодействащата се Тъмна материя и наблюденията на Галактиката Кратер 2.

Според учените в тази Галактика-джудже, въпреки прогнозите на Модела Ламбда-CDM, няма издутина от плътна Тъмна материя, която да е насочена от ореола по-близо до центъра на Галактиката.

Това отново може да се обясни с факта, че частиците Тъмна енергия прехвърлят енергия помежду си по време на сблъсъци и това означава, че ореолът на Тъмната материя е подравнен около Галактиката.

Според теорията за самовзаимодействащата се Тъмна материя, Галактиката вероятно ще расте в ореол от Тъмна материя и това обяснява размера на Кратер 2 по-добре от Модела Ламбда-CDM.

Учените стигат до извода, че свойствата на Галактиката Кратер 2 оспорват основния Космологичен модел и той наистина може да се състои от частици Тъмна материя, които се сблъскват една с друга, въпреки, че това противоречи на съвременните представи за мистериозното вещество.

Сега авторите на изследването искат да намерят други Галактики, подобни на Кратер 2, където могат да се наблюдават същите свойства.


FacebooktwitterrssyoutubeFacebooktwitterrssyoutube

Интелектуална собственост на HiddenTruth