В мантията на Земята е открит подземен океан


Геолози установяват, че проба от диамант, открита в Ботсвана, идваща от дълбочина 660 километра, потвърждава наличието на голямо количество вода в мантията.

Изключително трудно е да се правят изследвания в недрата на Земята. Но може да се разбере какво се случва под стотици километри чрез косвени знаци, например чрез минералите, които се изнасят оттам по-близо до повърхността.

Наскоро, в диамантени мини в Ботсвана е открит диамант с тегло карат и половина. Учените установяват, че диамантът се е образувал на дълбочина около 660 километра.

Общо геолозите изследват 12 микроскопични включвания в структурата на диаманта в пробата, изучавайки ги с помощта на рентгенова и раманова спектроскопия. Това прави възможно намирането на минерали от мантията на Земята, като рингвудит, феропериклаз и енстатит.

Четете още: Д. Уилкок: „Цивилизациите на Вътрешната земя ще се разкрият много скоро!“

По този начин комбинацията от трите минерала „разкавза“ много за обстоятелствата на образуването на диаманта и появата на включвания в него. Пробата идва от дълбочина 660 километра, а това е изключително интересна област, разделяща долната и горната мантия, където се извършва доста бърза промяна в нейния състав, плътност и други свойства.

Наличието на рингвудит, брусит и някои други минерали в идентифицираната проба показва наличието на вода дори на голяма дълбочина. Това се предполага и преди, но сега се знае, че в преходния слой на мантията има много вода.

Повърхността на Земята е покрита от океани почти три четвърти, а не по-малко влага се крие по-надълбоко.

Може би приказките за цивилизации живеещи дълбоко под земята, не са толкова далеч от реалността? В крайна сметка, ако те имат свои собствени океани, тогава животът е възможен дори в ядрото на нашата планета …


FacebooktwitterrssyoutubeFacebooktwitterrssyoutube