В папирус от древен Египет се описва пристигането на НЛО

В папирус от древен Египет се описва пристигането на НЛО …


В папирус на почти 3500 години се описва появата на няколко „огнени диска“, които „покриват цялото небе и блестят по-ярко от Слънцето“ и тогава „риба и други летливи вещества започват да падат отгоре“.

Често НЛО се смятат за феномен, който се появява за първи път през 40-те години на миналия век. Но има доста исторически записи, които показват, че странни летящи обекти са наблюдавани през цялата история на човечеството.

Един конкретен пример е свързан с явление, което се случва преди 3440 години в древен Египет. Предполага се, че този запис е създаден от придворните писари на фараона Тутмос III. Те описват мистериозни огнени дискове, които се виждат в небето над Долен Египет.

Advertisements

Документът официално се нарича „Папирусът Тули“, защото е открит през 1933 г. от Алберто Тули, директор на египетския отдел на Музея на Ватикана. Папирусът се продавал в антикварен магазин в Кайро.

tulli 1 - В папирус от древен Египет се описва пристигането на НЛО

По това време Тули няма достатъчно пари за да купи оригиналния папирус от магазина, така че вместо това той копира йератическата писменост от него и след това го „превежда“ в йероглифи.

Тези йероглифи по-късно са дешифрирани и преведени от Борис Барати, италиански египтолог, който предполага, че папирусът е част от Аналите на Тутмос III.

Четете още: 500-годишният ръкопис Сибиу, показващ технология за изграждане на космически ракети

По-долу ще прочетете превод на текста от Папируса Тули, който е направен по-късно от антрополога Р. Седрик Леонард:

През 22-ра година, третият месец на зимата, в шестия час на деня, преписвачите на Дома на Живота откриха, че в небето се е появил странен Огнен Диск.

Той нямаше глава. Дъхът от устата му излъчваше неприятна миризма. Тялото му беше един прът дълго и един широко.

Той нямаше глас. Наближаваше къщата на Негово Величество. Сърцата на книжниците се смутиха от това и те паднаха по корем.

Те отидоха при царя да докладват за това. Негово Величество нареди да се запознаят със свитъците намиращи се в Дома на живота. Негово Величество размишляваше върху всички тези събития, които се случваха сега.

След няколко дни в небето имаше повече от всякога от тях. Те блестяха по-ярко на небето от Слънцето и се простираха до пределите на четирите небесни стълба. Мощна беше позицията на Огнените дискове.

Войската на краля наблюдаваше и Негово Величество беше сред тях. Беше след вечерята, когато Дисковете се издигнаха още по-високо в небето на юг.

Риба и други летливи вещества заваляха от небето: чудо, непознато досега от основаването на страната. И Негово Величество заповяда да донесат тамян, за да успокоят сърцето на Амон-Ра, Бога на Двете земи.

И беше поръчано това събитие да бъде записано за Негово Величество в Аналите на Дома на Живота и да бъде запомнено завинаги.

Историците възприемат този текст с голям скептицизъм, защото като цяло са сигурни, че Папирусът Тули е фалшив. Те посочват факта, че оригиналният папирус е видян само от Алберто Тули и все още не е намерен.

Изследователят Самюел Розенберг пише до Ватиканския музей, в който се смята, че се съхранява оригиналния Папирус Тули, с молба да изследва текста. Оттам му отговарят:

Папирусът Тули не е собственост на Ватиканския музей. Няма го и не може да бъде проследен.


FacebooktwitterrssyoutubeFacebooktwitterrssyoutube
ВНИМАНИЕ! Защитено съдържание