В разсекретен доклад на ЦРУ пише, че „съзнанието може да излезе от пространство-времето“


Таен доклад на ЦРУ от 1983 г. относно „Преживявания извън тялото” (Gateway Experience) твърди, че „променените състояния на съзнанието могат да надхвърлят пространството и времето“.

След като е разсекретен, документът наскоро придоби популярност в социалните мрежи.

През 2003 г. е публикувано проучването „Analysis and Assessment of the Gateway Process“. Смята се, че документът е част от по-голямо изследване на ЦРУ за това дали теориите за хипнозата и контрола на съзнанието могат да бъдат приложени към шпионските операции по време на Студената война.

Това е дълго, многословно изследване, което обхваща широк спектър от теми, включително квантова механика и невронаука, и балансира между наука и псевдонаука. По същество се свежда до това, че ЦРУ проучва идеята за предизвикване на дълбоко преживяване извън тялото, което евентуално би могло да се настрои към някакво по-високо ниво отвъд реалността.

В доклада се казва:

„По същество това е система за обучение, предназначена да внесе повишена сила, фокус и съгласуваност на амплитудата и честотата на изхода на мозъчните вълни между лявото и дясното полукълбо, така че да промени съзнанието, премествайки го извън физическата сфера, така че в крайна сметка да се избяга дори от ограниченията на времето и пространството.“

Техниката, наречена „Gateway Process“, се основава на идеи, разработени от Института Монро – организация с нестопанска цел, фокусирана върху изследването на човешкото съзнание.

Теорията е, че определени упражнения могат да позволят на мозъка да се „хемисинхронизира“, при което мозъчните вълни в дясното и лявото полукълбо се синхронизират с еднаква честота и амплитуда. В доклада се твърди, че такава синхронизация на мозъчните полукълба (Hemi-sync) може да се постигне чрез серия от упражнения, подобни на медитация, докато се слуша набор от звукови вълни, известни като „Gateway Tapes“.

Четете още: Всяка наша мисъл включва квантов преход, който ни свързва с всичко около нас

Според доклада:

„Вселената е сложна система от „взаимодействащи си енергийни полета“, в които състоянията са просто вариации в енергията. Човешкото съзнание не е по-различно, то е вибрационен модел на енергия.

Веднъж постигната „полусинхронизация“, тя може да предизвика променено състояние на съзнанието, при което вибрацията на съзнанието на човека е свободна от физическата реалност и се настройва към това чисто енергийно поле.“

Като се основава на идеи за квантовото заплитане, докладът твърди, че е възможно човешкото съзнание да промени дълбоко Вселената, тъй като реалността е холографска проекция, частта кодира цялото. В това разбиране на реалността всичко е дълбоко свързано в Матрица от взаимосвързани енергийни вибрации, от човешкото съзнание до дълбините на Вселената.

В доклад пише:

„Това съзнание участва във всезнаещия безкраен континуум на съзнанието, което е характеристика на енергията във вечното настояще.

Следователно, правилно е да се отбележи, че когато човек преживява състояние извън тялото, той всъщност проектира онази вечна искра на съзнание и памет, която съставлява върховния източник на неговата идентичност, за да се учи от нея както вътре, така и извън света на време-пространството, в който неговият физически компонент в момента се радва на кратък период от реалност.“

Някои читатели на доклада са се задълбочили в тази идея и са я приели като доказателство за Закона за привличането – философията, че положителните мисли носят положителни резултати в живота на човека, докато отрицателните мисли носят отрицателни резултати.


FacebooktwitterrssyoutubeFacebooktwitterrssyoutube