Две гледни точки за сънната парализа – съвременната наука и духовното й определение


Поради големия интерес по темата, ви представяме позициите за сънната парализа на вечните “съперници” – науката и духовния свят.

Въведение. Много хора са преживели събуждане от съня си по средата на нощта, в състояние да не могат да се движат. Въпреки, че те са будни и са в пълно съзнание за това, което се случва около тях, те са напълно неподвижни.

Мнозина са усетили видимо или невидимо присъствие до себе си или в стаята. Това е изключително притеснително усещане и човекът, минаващ през него, е обзет от страх. Тази група от симптоми е известена, особено в света на медицината, като “Сънна парализа”.

Ключови наблюдения за Сънна парализа. Изследване, проведено от Дж. Алън Чейн (2001 г.) показва, че това се случва обикновено, когато човек навлиза в състояние на сън или излиза от състояние на сън. Чейн и някои други изследователи, посочват следните наблюдения за Сънната парализа.

Тя се среща често сред 3,6 % от населението в света.

Около 30 % от младите хора преживяват Сънна парализа най-малко веднъж в живота си.

– Тя е по-вероятно да се случи при по-млади възрастни.

Тя може да продължи от няколко минути до няколко часа в даден момент.

Хората също така изпитват чувство или виждат присъствие около себе си, по време на тяхното парализирано състояние.

Изпитват силен страх, а някои от тях казват, че демонична сила се е опитвала да обладае душата им или се е опитвала да ги счупи или задуши.

В някои случаи, хората чувстват натиск или задушаваща сензация. Това е придружено от затруднения в дишането. В някои случаи, това ескалира в сексуално блудство или нападение.

Понякога се възприема лоша миризма по време на паралитичната атака.

– По-вероятно е да се случи, когато спим по гръб (легнало положение).

Хората, които минават през това са смутени от случая и мислят, че нещо не е наред с тях психически.

Какво казват съвременните науки за Сънната парализа?

Хипотези, предлагани като обяснение от съвременните науки.
Изследването на Сънната парализа продължава, но до момента съвременните науки не разполагат с ясно и убедително разбиране на явлението. Въпреки това, следни са различните хипотези, предлагани като възможно обяснение на различните симптоми:

  • Тези, които преминават през тежък стрес, преживяват отново миналите ужаси през Сънна парализа.
  • Това са халюцинации, подобни на сънуването.
  • Те се дължат на активирането на тази част от мозъка, която контролира околностите за заплахи и стартира в отговор на възприеманите опасности. Активиране на тази част от мозъка, при липса на реална заплаха по време на REM (Rapid Eye Movement) част от съня, води до чувство на заплашително присъствие в непосредствена близост. (REM част от съня е тази част, свързана със сънуването, когато очните ябълки са видени да се движат бързо.)
  • Те се дължат на временно прекъсване на бариерата между съня и будното състояние, така че някои сънни явления, като парализата, излизат в будно състояние.

Каузалните фактори на Сънната парализа, според съвременните науки? Според съвременните науки вероятните каузални фактори включват: стресори; липса на сън; дълги или постоянни нарушения в съня на тези, които са били жертви на сексуално насилие; генетична връзка.

Какъв е лекът на Сънната парализа, според съвременните науки?След като никаква конкретна причина, нито обяснение на явлението е достъпно, всички предложени лечения са строго емпирични в най-добрия случай.

Някои казват, че Сънната парализа може да се контролира с Fluoxetine тип анти-депресанти, които подтискат REM съня. Това е особено полезно, когато е налице депресия.

Други отхвърлят употребата на медикаменти, като посочват, че понякога най-ефективният начин за справяне с разстройството е да се има ясно разбиране на заболяването и да се разработат свои собствени ефективни начини за събуждане от самия себе си или партньора.

Важно е също така да се осъзнае, че много други хора имат този проблем и, че не сте единствените, които страдат от този проблем.

Духовно изследване на Сънната парализа.

Следното е духовно обяснение на някои от наблюденията, споменати по-горе. Всички обяснения и статистически данни, цитирани тук, са получени от Универсалния Интелект от търсачи на Фондацията за Изследване на Духовната Наука (SSRF) със силно развито шесто чувство.

Усещането за нечие присъствие в парализирано състояние: духовното изследване от SSRF на Сънната парализа разкри, че една от основните духовни причини за това явление е атака от духове (демони, дяволи, негативните енергии и т.н.).

Това е причината, поради която в повечето случаи хората чувстват присъствие или действително могат да видят дух. Не е халюцинация, а всъщност е дух (демон, дявол, отрицателна енергия и т.н.). Ние възприемаме присъствието чрез нашето шесто чувство.

Вероятност да се появи при хора: данните по-долу дава разпределение на честотата на атака изпитвана от търсачи на Бога и нетърсачи. Това включва всички случаи на сънна парализа, където коренната причина е на физическо, психологическо или духовно ниво.

Търсачи на Бог: веднъж в живота – 3 %, често – 0.001 %
Нетърсачи: веднъж в живота – 20 %, често – 5 %

Бележка: търсач е човек, който прави честни и искрени усилия на дневна база, за духовно израстване. Духовната практика на търсача трябва интуитивно да съответства на шестте основни принципи на духовната практика.

Със силно желание за духовно израстване, търсача редовно се стреми към подобряване на неговата духовна практика в количествено и качествено отношение.

Търсачите на Бога, поради тяхната духовна практика са в състояние да получат достъп до по-висока степен на защита от Бога. Сред всички случаи на Сънна парализа, само 10 % се случват в будно състояние, а 90 % се случват по време на сън. Дали това се случва веднъж в живота им или по-често, само 30 % от хората са наясно със събитието, докато 70 % от хората не са наясно, че това се е случило с тях. Това би могло да бъде, защото се случва в дълбок сън или защото атаките са толкова бързи, че лицето дори не е наясно с тях.

Защо се случва повече на младите хора? По-вероятно е да бъде открита при млади хора. Причината за това е, че младите хора имат да преминат голяма част от живота си и по този начин максимален размер от сметката на взимане и даване предстои да бъде завършена. Отрицателната сметка на взимане и даване с дух във фините региони на Чистилището (Буварлок) или Ада (Патал) би могло да се разиграе като атака на сънна парализа.

Също така, тъй като светските желания са най-високи при младите хора, те стават мишени за духове, за да ги обладаят, и вследствие да изпълняват своите собствени желания. Тези, които са в по-ниска и по-стара възрастова група, не са от голяма полза от гледна точка на изпълняване на желания.

Хората в напреднала възраст са завършили голямата част от тяхната сметка на взимане и даване в живота си, и са улегнали с житейските изпитания и премеждия.

Защо обикновено се случва, когато някои спи по гръб? Това е така, защото когато човек е разположен на една от двете страни, един от двата основни канали на Кундалини духовната енергийна система е активен. Когато сме в легнало положение по гръб, Кундалини е най-малко активна. Тъй като потокът на енергия се намалява, става по-лесно да се обездвижи двигателната система на човек.

Кундалини енергийната система е духовна енергия, която тече към различните системи и органи на тялото, и е от жизненоважно значение за тяхното функциониране. Именно поради тази причина, 70 % от всички случаи на сънна парализа се случват, когато лежим по гръб.

Това се случва обикновено, когато навлизаме в състояние на сън или излизаме от него. В съответствие с духовното изследване, само 10 % от случаите се случват, когато човек е в заспиване или излизане от сън. В 90 % от случаите това се случва по време на сън, следователно засегнатото лице не е наясно с това или е полу-наясно с това.

SSRF е изучавал моделите на сън на някои доброволци, страдащи от сънна парализа. Установено е, че много от тях изглеждат неподвижни или в безсъзнание в съня. При опит за тяхното събуждане, е било установено, че те са неподвижни.

Духовете (демони, дяволи, негативните енергии и т.н.) предпочитат да нападнат човек в дълбок сън, защото тогава те трябва да използват по-малко енергия, за да правят каквото си искат с този човек, например да изпълняват своите сексуални желания.

Продължителност на атаките. Чрез духовно изследване е установено, че средната продължителност на една атака е някъде между 3 минути до 3 часа.

Как да се установи причината за Сънна парализа? Само човек с активирано шесто чувство наистина може да установи дали причината за парализата е физическа, психическа или духовна.

Въпреки това можем да направим обосновано предположение с нашия интелект, че паралитичното нападение се дължи на духовни причини, ако всички други физически/психологически причини са изключени.

1 BG SleepParalysis Causes - Две гледни точки за сънната парализа - съвременната наука и духовното й определение

Надяваме се, че разбирането на причината и средствата за защита, ще намалят страха и притеснението на хората, и ще им даде възможност да преодолеят проблема.

Видове сънна парализа, причиненa от духове.Духовното изследване е показало, че всички атаки на сънна парализа, които са причинени в резултат на духове, попадат в три основни категории.

Чрез натискане на тялото на човека.

2 BG SleepParalysis Type1 - Две гледни точки за сънната парализа - съвременната наука и духовното й определение

В повечето случаи, когато това се случва, лицето е легнало по гръб. Тук духът притиска тялото на лицето надолу. Поради това лицето не може да се движи.

Духовете (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.) използват правото на избор, за да решат кой метод да използват, за да предизвикат максимален дистрес на засегнатото лице. Те избират този метод, където с помощта на минимум енергия, те могат да причинят максимален дистрес.

Как се прилага този натиск? Духовете се състоят от Aбсолютен Въздух Принцип (Ваютатва), докато човек е направен от Абсолютна Земя (Прутви) и Вода (Апа) Принципи. По отношение на Kосмическите Принципи, Абсолютния Въздух Принцип е по-висок, т.е. по-мощен от този на Земята и Водата. Черната енергия, която е функция от тяхната духовна сила е основното им оръжие.

Така, независимо дали те прилагат натиск или връзват с въжета, или създават мрежа, по същество черната енергия на духа е тази, която действа като отровен газ, способна да засегне цялата система на човека.

В зависимост от това как духа възнамерява да причини дистрес на лицето, той избира органа и режима на засягане на лицето.

Други характеристики на този тип атака:

Умствените способности на лицето са непокътнати. Лицето иска да се движи, но не е в състояние да го направи.

Това може да продължава няколко минути до няколко часа в един участък.

Хората около засегнатото лице мислят, че човека спи. Няма признаци на никаква борба на лицето или тялото на лицето, тъй като е напълно обездвижено.

Лицето, подложено на паралитична атака е в пълно съзнание и може да чуе хората наоколо, но не може да се обади за помощ.

-Понякога това е придружено с лош мирис. Духът го прави чрез своята черна енергия. Лицето го възприема чрез шестото си чувство или екстрасензорно възприятие.

Нападението обикновено се извършва от дух от всеки регион на Ада.

Продължителността на нападението се определя от духовната сила на духа, до каква степен възнамерява да причини дистрес на лицето, и духовната мощ на засегнатото лице.

В някои случаи, хората чувстват ефекта на вибрациите. Вибрацията е показателна за неуспешен или непълен процес на обездвижване от духа.

В тези случаи, когато атаката престава чрез разклащане на лицето, причината е или фините тела на покойните предци, мястото, помещението или Кундалини.

Връзване на тялото на човека.

3 BG SleepParalysis Type2 - Две гледни точки за сънната парализа - съвременната наука и духовното й определение

Тук духовете като фините магьосници (мантрици) от четвъртия регион на Ада използват своите свръхестествени сили (сидис), за да вържат тялото на човека с въжета от тяхната черна енергия. Тук човек се чувства вързан. Той не е в състояние да се движи или да говори.

Лицето изпитва всичко описано по-горе с изключение, че не е под налягане.

Контрол на ума и интелекта.

4 BG SleepParalysis Type3 - Две гледни точки за сънната парализа - съвременната наука и духовното й определение

В този случай лицето е напълно парализирано от духове (демони, дяволи, негативните енергии и т.н.). Цялото тяло, ума и интелекта са парализирани от духове.

Тук духовете от по-високо ниво (т.е. дух с по-голяма духовна сила) като магьосниците от четвъртия регион на Ада използват своите свръхестествени сили, за да създадат мрежа като обвивка от черна енергия около тялото на човека.

Защо духовете (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.) правят това?

Има четири главни причини, поради които те атакуват или обладават едно лице: търсят отмъщение; опитват се да задоволят желанията си/глада; за да получат удоволствие от обезпокояване на другите; за да се мъчат търсачите на Бог.

Духовни мерки за преодоляване на сънна парализа.

Какво можем да направим за излизане от парализата? Тъй като причината за парализата е духовнa, може да бъде облекченa само с духовни средства.

Когато човек се намира в тази ситуация, първото нещо което трябва да направи, е да се моли на Бог за помощ. След това да започне да песнопее Името на Бог, според религията на раждане, заедно с чести молитви, докато не излезе от паралитичната атака. След като паралитичната атаката е преодоляна, предлагаме благодарност към Бога за това, че са били спасени от атаката.

Не забравяйте, като не паникьосваме и правим духовна практика на песнопеене Името на Бог, ние позоваваме божествена енергия. Това от своя страна увеличава нашата духовна сила и способността ни за борба с черната енергия и намаляване на продължителността на парализата.

Какво може да се направи, за да се гарантира, че това няма да се случи в бъдеще? Централното послание за превантивни усилия е създаването на Божия защитна обвивка около себе си и увеличаването на основната неосезаема Сатва компонента.

Това може да бъде постигнато чрез: започване на духовна практика. Редовно песнопеене на Името на Бога според религията на вашето раждане е духовна практика, която се препоръчва от еволюирали духовни водачи (Светци) в настоящата епоха. Редовно песнопеене на Името на Бог Дата, който действа като духовно лекарство за защитa срещу проблеми с предците.

Чести и искрени молитви за защита срещу духове (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.) и духовно израстване. Духовни изцелителни средства за защита като прилагане на Светия пепел (Вибути), Светена вода (Тирта), палене на тамян и ароматни пръчици в къщата, потапяне краката в солена вода и др. Аромата на ароматната пърчица трява да бъде сандалово дърво, жасмин или панданус (кевда), тей както те са повече сатвик.

Какво могат да правят другите, за да помогнат на човек? Във всички случаи, в които се прилагат духовни средства за защита, принципът е един и същ. Ние се опитваме да увеличим основната неосезаема Сатва компонента и едновременно намаляваме Taмa компонента.

По-долу е описано това, което можем да направим, за да получим този ефект.

Молитва за защита. Ние можем да запалим ароматна пръчица или тамян близо до лицето. За предпочитане е да се използват аромати като сандалово дърво, жасмин или кевда. Нанесете щипка от Светия пепел на челото на засегнатото лице. Поръсете Светена вода на засегнатото лице.

Поставете снимка на божество или символ на Бога в близост до лицето. Пуснете аудиокасета или CD с песнопение в Името на Бог.

Ние можем да разклатим лицето, ако сме наясно, че сме в това състояние. Това помага да се излезе от това състояние.

Причината за това е, че когато човек е обездвижен, неговата периферна фина духовна енергийна мрежа е в късо съединение. Чрез разклащане на лицето, всичко, което правим е възстановяване на веригата. Тъй като енергията започва да тече, се възстановява движението.


Следвайте ни в InstagramTwitter и Youtube за интересно и мистериозно бонус съдържание!

FacebooktwitterrssyoutubeFacebooktwitterrssyoutube