Доказателствата за съществуването на извънземни са в нашите гени

Учените предполагат, че доказателството за съществуването на интелигентни извънземни може да се намира в човешкия генетичен код.

Д-р Владимир И. Шчербак (Dr. Vladimir I. Shcherbak), математик от Казахстанския национален университет „Ал-Фараби“ (Аl-Farabi Kazakh National University), и Максим А. Макуков (Maxim A. Makukov), астробиолог от Казахстанския астрофизичен институт „Фесенков“ (Kazakhstan’s Fesenkov Astrophysical Institute), наскоро публикуваха статия в научното списание Icarus, озаглавена „`Уау! Сигнал` на земния генетичен код”.

Това заглавие се позовава на известния неидентифициран радиосигнал, открит от учени от SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence – търсене на извънземен разум) през 1977 г. Но, вместо да „слушат“ за извънземни радиосигнали, тези учени разглеждат възможността за „биологичен SETI“.

Виждайки, че характеристиките в човешкия генетичен код се противопоставят на естественото обяснение, екипът обмисля възможността за интелигентен вграден „сигнал“ в кода.

Четете още: Създателите на света приличат повече на нас, отколкото на богове

И както обяснява Discovery News, изследователите смятат, че „схемата има много по-голямо дълголетие и шанс да открие интелигентни извънземни, отколкото преходно извънземно радиопредаване“.

Доказателствата за съществуването на извънземни са в нашите гени …
Доказателствата за съществуването на извънземни са в нашите гени …

Резюмето на статията гласи:

„Многократно е предлагано да се разшири обхватът на SETI и една от предложените алтернативи на радиото е биологичната среда. Геномната ДНК вече се използва на Земята за съхраняване на небиологична информация. Макар и по-малък по капацитет, но по-силен по отношение на шумовия имунитет е генетичният код.

Кодът е гъвкаво картографиране между кодони и аминокиселини, и тази гъвкавост позволява изкуственото модифициране на кода. Но, веднъж фиксиран, кодът може да остане непроменен през космологичните времеви скали. Всъщност, това е най-трайната позната конструкция.

Следователно, това представлява изключително надеждно съхранение за интелигентен подпис, ако това отговаря на биологичните и термодинамичните изисквания.

Тъй като действителният сценарий за произхода на земния живот далеч не е уреден, не може да се отхвърли предложението за умишлено посяване. Тогава статистически силен интелигентен „сигнал“ в генетичния код е проверима последица от такъв сценарий.“

Тези учени твърдят, че генетичният код изглежда е „изобретен извън Слънчевата система преди няколко милиарда години“. Discovery News посочва, че тази идея подкрепя идеята за панспермия – животът на Земята е породен от живот, възникнал другаде във Вселената.

Изследвайки възможностите на „биологичния SETI“, тези изследователи обмислят идеята за интелигентен дизайн, но от извънземна научна гледна точка.


Следвайте ни в InstagramTwitter и Youtube за интересно и мистериозно бонус съдържание!

FacebooktwitterrssyoutubeFacebooktwitterrssyoutube