Древна цивилизация на полухора в подземията на Кабардино-Балкария


Според легенди на аксакалите, мъжки старейшини в части от Централна Азия, Кавказ и Башкортостан, през XVI век същества, които бегло приличат на хора, често се появяват от недрата на Земята.

Височината им е по-малка от 120 сантиметра, а вместо дрехи те предпочитат да се покриват с глина или кал. В ръцете си винаги носят пръчка или малък фенер.

Подземните жители имат свой собствен език подобен на крясъци и свирене. Хората рядко влизат в контакт с мистериозните обитатели на подземните дълбини. Понякога им дават мляко или месо, помагат им при наранявания.

В средата на XVIII век няколко подземни създания са осиновени от хора. Те успяват да научат езика им и разбират кои са. Оказва се, че са коренните жители на Кавказ.

Преди около три или четири хиляди години в планините са живели гиганти, джуджета и обикновени хора. В хода на различни войни гигантите са унищожени, но те са построили долмени и други циклопски съоръжения. В тези сгради живеели джуджета, но когато хората започват да преследват великаните, „полухората“ намират убежище в подземията, осеяли планините на Кавказ.

По време на Втората световна война германските нашественици отбелязват, че под земята се наблюдават грандиозни кухини. В опит да влязат вътре те често взривяват проходи, които са тесни за хора.

В резултат на това се получават срутвания и те не успяват да достигнат дълбочината. В следвоенните години различни ентусиасти и изследователи се опитват да изследват подземията. Някои спелеолози успяват да пропълзят няколко десетки метра, но не могат да постигнат повече.

През 90-те години на миналия век, с помощта на математически изчисления местният изследовател Артур Жемухов изчислява местоположението на големи подземни многоетажни градове. Почти всяка планина в Кабардино-Балкария има формация подобна на вертикална мина, от която тесни прави проходи водят в различни посоки.

Поради липса на финансиране и възможност да пропълзят сами вътре, изследователите трябва да се задоволят с това, което е изложено след калните потоци. През 1996 г. и 2004 г. мощни дъждове отнасят проходите към подземията. Един от тях позволява на човек да се пъхне в така наречената “вертикална шахта“.

Жемухов, заедно със съмишленици, прави това. Оказва се, че проходът продължава на 160 метра дълбочина. Завършва със зала, в центъра на която има пирамида висока около 8 метра. В стените има стотици дупки, високи 60-70 сантиметра.

Четете още: Под езерото Констанс е открит мегалитен древен обект с дължина 10 км

Вероятно в тях са живели мистериозни подземни обитатели, а може би живеят и сега. В близост до пирамидата тече малко поточе.

Но поройната вода от дъждовете помага не само да се открият нови проходи към подземните комплекси, но и да се сринат такива. Поредното срутване на скалата води до пълно запушване на мината и оттогава никой не е успял да се спусне в това подземие.

Но учените не се отказват да разгадаят древната мистерия. Водените от Вадим Чернобров експедиции в Кабардино-Балкария дават своите резултати. Открити са няколко подобни мини, а входът на една от тях е разчистен.

Спускане в помещенията е извършено три пъти от 2012 г. до 2015 г. Установява се, че стените на подземието са идеално равни, а на места се поддържа ъгъл от 90 градуса. Обектът очевидно е създаден от хора, но загадката се крие във факта, че нито един човек, нито дори съвременна технология не е в състояние да създаде такава структура с твърде тесни пътеки.

2 - Древна цивилизация на полухора в подземията на Кабардино-Балкария

На места шахтата се разширява до 2-3 метра, а понякога се стеснява до 25-30 сантиметра. Всички клонове обикновено са с диаметър 35-40 сантиметра и са с идеално гладки стени.

Когато става ясно, че хората няма да могат да се спуснат по-дълбоко в подземието, е решено да се пусне робот с камера. Оказва се, че той не може да проникне в долната зала, защото проходът е затворен с каменна врата. Какво има зад нея не се знае … Може би, по аналогия с откритието на Жемухов, там има зала с пирамида.

Въз основа на проучването на комплекса, Вадим Чернобров съставя няколко схеми на подземни структури. Някои изследователи вярват, че тази верига от подземия е „градът на полухората“, за които се разказват легенди сред много народи на Кавказ.

Самият Чернобров предполага, че това не са жилищни помещения, а някакъв аналог на съвременни заводи или древни технически съоръжения. Как са функционирали тези древни съоръжения, от кого и кога са били изградени, и с каква цел изобщо е създадено такова сложно скално подземие са загадки, които остават без отговор …

Въпреки това, ентусиастите все още се опитват да намерят входа на тези структури, за да ги проучат.

През 2013 г. членове на организацията „Космопоиск“ се обръщат към Академията на науките за по-задълбочено проучване на подземията, но отговорът е еднозначен – „тези образувания са от естествен характер и са следи от подпочвени води“. Това е стандартният официален отговор …, а всъщност истината вероятно е много по-интересна.


FacebooktwitterrssyoutubeFacebooktwitterrssyoutube