Древният сеизмоскоп на Джан Хън има невероятна точност

Древният сеизмоскоп на Джан Хън има невероятна точност …

През 132 г. сл. н. е., в Китай, е изобретен първият сеизмоскоп в света от китайския астроном, математик, инженер и изобретател – Джан Хън (Zhang Heng). (HiddenTruth.site)

Джан Хън

Инструментът прилича на съд за вино с диаметър шест фута (около 1,8 м), с осем дракона, разположени с лице надолу по външната страна на уреда, маркиращи основните посоки на компаса.

В устата на всеки дракон има малка бронзова топка. Под драконите седят осем бронзови жаби, с широко отворени усти.

Детекторът за земетресения на Джан Хън

Когато инструментът „усети“ входяща сеизмична вълна, една от топките пада и звукът предупреждава хората за земетресение, давайки груба индикация за посоката на произхода му.

Историческите сведения разказват за голямата му точност, въпреки, че прецизният му дизайн остава загадка. Външният вид и функционирането му са известни, но вътрешната му работа остава отворена за спекулации. Репликите на уреда са изградени по най-добрите предположения от подобни спекулации.

От древни времена, китайците са загрижени за разрушителната сила на земетресенията. В записи от 91 г. пр. н. е. е записано, че през 780 г. пр. н. е. земетресенията са били достатъчно силни, за да отклонят течението на три реки.

Четете още: Китай ревностно пази тайните на Бялата пирамида. Какво крият …?

По това време още не е известно, че земетресенията са причинени от изместването на тектонски плочи в земната кора. Вместо това, хората от древната Династия Джоу (Zhou Dynasty) си ги обяснявали като смущения в космическите Ин и Ян, заедно с недоволството на небесата от действия, извършени (или оплакванията на обикновения народ) от настоящата управляваща династия.

През 132 г., Джан Хън представя това, което много историци смятат за най-впечатляващото му изобретение – първият сеизмоскоп.

Наречен е „Земетресение“ (earthquake weathervane, уред за измерване на сезонните ветрове и движенията на Земята) и е успявал да определи приблизителната посоката (от осем посоки), откъде е произлязло земетресението.

Според Книгата за по-късния Хан (Book of the Later Han), написана от Фан Йе (Fan Ye) през V век, бронзовото устройство с форма на урна, с люлеещо се махало вътре, е успяло да открие посоката на земетресение на стотици километри.

Предполага се, че първото земетресение, регистрирано от този сеизмоскоп, е било „някъде на изток“. Дни по-късно, ездач дошъл от изток и съобщил, че там е имало земетресение.

През 2005 г., учени от Джънджоу (Zhengzhou), Китай, създават копие на сеизмоскопа на Хън, конструирайки вътрешния механизъм, използвайки технология, която е била на разположение по времето на великия изобретател.

Те използват репликата за откриване на симулирани земетресения на базата на вълни от четири различни земетресения в реалния живот в Китай и Виетнам.

Сеизмоскопът е открил всички тях. Всъщност, данните, събрани от тестовете, съвпадат точно с тези, събрани от съвременните сеизмоскопи.

FacebooktwitterrssyoutubeFacebooktwitterrssyoutube

Интелектуална собственост на HiddenTruth