Извънземен живот се крие на спътниците на Юпитер и Сатурн – Европа и Енцелад


Ново изследване показва, че нискотемпературни хидротермални отвори могат да съществуват на дъното на подземните океани на Луната на Юпитер – Европа и Луната на Сатурн – Енцелад от много дълго време. Те биха могли да затоплят океаните и да породят извънземен живот. Изследването е публикувано в списание Geophysical Research: Planets.

На Земята хидротермалните отвори са едновременно източник на енергия и топлина, и едно от възможните места за произхода на живота.

Въпреки, че в океаните на Земята имат както високотемпературни, така и нискотемпературни хидротермални отвори, много по-голям обем вода преминава през последните. Високотемпературните хидротермални отвори разчитат на вулканична дейност.

Луната на Сатурн – Енцелад

Те могат да изпомпват енергия и топлина от горещото ядро на Земята. Но ледените Луни на Юпитер и Сатурн нямат горещи ядра. Затова учените създават симулации, за да разберат колко често срещани са нискотемпературните отвори на Европа и Енцелад.

Като се има предвид липсата на данни за океаните на тези спътници, които се намират под ледената повърхност, учените основават своето моделиране на системата за циркулация на водата в северозападната част на Тихия океан. Там хладната морска вода потъва и се влива в скалата на дъното през изчезнали вулканични кухини, наречени „подводни възвишения“.

Четете още: Учени официално обявиха спътника на Сатурн – Енцелад, за обитаем

Водата преминава през скалата, загрява се и се издига през друг отвор. Според учените, водата излиза при по-висока температура и има съвсем различен химичен състав.

Луната на Юпитер – Европа

Прилагайки този модел на циркулация на водата към Европа и Енцелад, учените модифицират свойства като гравитация, температура, състав на морското дъно и дълбочина на циркулацията на водата, за да съответстват по-добре на потенциалните условия в океаните на тези Луни.

Моделирането показва, че нискотемпературни хидротермални отвори могат да съществуват на дъното на подземните океани при широк спектър от условия.

В същото време по-ниската гравитация осигурява по-голямо нагряване на водата, излизаща от източниците. Учените смятат, че условията на спътниците позволяват тези източници да съществуват в продължение на милиарди години. И това е достатъчно, за да възникне извънземен живот.

Следователно, животът би могъл да съществува в хидротермални отвори на Европа и Енцелад.


FacebooktwitterrssyoutubeFacebooktwitterrssyoutube

Интелектуална собственост на HiddenTruth