Матрицата – как умовете ни се програмират да създават тази реалност

Точно колко от това, което виждаме и мислим е визуална манипулация на ума? Настоящото отражение на земната плоскост – Матрицата на възприеманата реалност – е засенчена от проекция на война.

От години вече ние, жителите на тази реалност, получаваме програмиране за война и болести чрез филмите, видео игрите и медиите .

Получаваме програмирането си за всеки аспект от живота си от любов, омраза, щастие, дрехи, храна, приятели, колеги, коли, застраховки и напомняния на човешките ни ограничения, и т.н. Това, което не успяваме да запомним е, че холографското естество на реалността се базира на човешкия мозък.

Всичко във визуалната ни пътека е холографска композиция, представяна от мозъка, като лещите на очите отразяват тоновете на светлината обратно към оптичния център на мозъка, след това оптичните нерви проектират превод на мозъчната честота чрез конусите и пръчиците в очите, улавяйки и давайки форма на фреквентните шаблони.

Съвременните учени са достигнали ниво на разбиране по отношение на манипулацията на шаблоните на мозъчните вълни. Слабостите ни са разбираеми, тъй като съществуваме като същества, действащи в полето на емоциите. Най-силната, от които е страхът.

Също така е разбираемо, че сме общество от същества, които се стремят да разберат кои сме духовно и не-физически. Невинността на духовната ни история ни е направила уязвими, тъй като продължаваме да търсим висша сила, отделно от нас самите.

Били сме настроени да приемем нещо, което е определено като човешки ограничения, съчетано с невъзможността да достигнем извън времето и пространството. Не сме били окуражавани да се образоваме за функциите на мозъка, нервната система и енергетичната постройка на мисълта.

Мисълта е активиране на определена група неврони в мозъка, транспортирани чрез гръбначната течност. Гръбначната течност се произвежда в кухините на мозъка.

Д-р Стоун, основател на Полярната терапия, казва:

„Мозъчногръбначната течност сякаш действа като складова зона и транспортьор на ултразвуковите и светлинни енергии. Тя облива гръбначния канал и е резервоар за тези фини енергии, провождани от течностните посредници по всички нервни фибри, като първия ефирен ум и принцип на живота в човешкото тяло.

Мозъчногръбначната течност транспортира енергиите на ума по цялото тяло! Умствената енергия се смята за първия принцип на живота. Функциите на ума в тялото – като светлината на „интелекта”.”

Тук виждаме важността на мисловния процес, тъй като всяка мисъл се обработва цялостно през всяка клетка на тялото. Какво общо има това с „война в Матрицата ”?

Според много учени, това което е „там някъде навън” явно зависи, както в строг математически смисъл, така и във философски, от това което е „тук вътре”.

Новите физици ни казват, че наблюдателят не може да наблюдава, без да промени това, което вижда. Наблюдаващият и наблюдаваното са взаимосвързани по един наистина фундаментален начин. Точната взаимовръзка не е ясна, но има нарастваща маса от доказателства, че разликата между „тук вътре” и „там вън” е илюзия.

Достъпът до физическия свят е чрез опит. Общият знаменател на всеки опит е „Аз-ът”, който извършва опита. Накратко, това което изпитваме, не е външна реалност, а нашето взаимодейсвие с нея.

Най-често забравяме, че връзката ни с тази реалност е базирана на емоционалния ни отговор. Емоциите определят електромагнитното захранване в човешкото тяло и всички заобикалящи го енергийни полета.

Емоциите са електромагнитни вълнови модели, неразривно съчетани с мисълта. Те оформят скелетната структура на системата ни от вярвания, която се отразява в начина ни на живот.

Емоционалните импулси определят производството на химикали/хормони в кухините на мозъка. Когато приемливо възприятие на реалността добие плътност в ума ни, то става единствената възможност за възприятие в ума ни.

Бидейки наблюдатели, ние даваме плътност на реалността чрез емоция, изразена чрез мисълта.

Мисълта е енергия в движение, добиваща плътност и ставаща наша реалност. Човешките мисли са уловени в нискочестотните вълни, което води до затварянето на човека в Матрицата . Възприеманата реалност е просто състояние на съзнанието.

Именно в полето на мисълта или в мисловното поле се омайваме. Всеки момент от реалността се отразява от енергийното поле, излъчвано от мисълта.

В края на краищата ние съществуваме в ума си. Съществуваме в индивидуално умствено поле, докато споделяме цялостно колективно умствено пространство. Именно колективното състояние на ума поддържа тази холографска/виртуална реалност в настоящото ѝ съществуване.

Това е игра на шах, научно наслоена конструкция от управляващи и управлявани, илюзия за власт и битка за волята ви. Това е голямата заблуда на истинските управляващи и управлявани.

Съществуваме в несигурност за собствеността над нечия воля. От най-голяма важност е разбирането за волята да бъде включено в безкрайното ни търсене на духовна идентичност. Волята е движещата сила на спускането ни през времето към материята.

Волята е тласъкът енергия, който предоставя силата, нужна да се стигне то празнотата, за да се изведат основните кодове на светлината и да се създаде това, което е било родено във въображението – представата в действие.

Има множества от тези, известни като извисили се учители, които продължават да действат със заблуда, коварно налагайки и поддържайки контрол върху уязвимите умове на човечеството. Всяка организация или индивид може да оправдава едно такова привързване като различно от това на брата си.

Във всички религии, окултни и ню ейдж истини се пазят множество предшественици, които остават пазители на играта на тази плоскост. Нуждата на човека да почита нещо извън себе си е знак за одобрение за продължаващия контрол над ума му.

(Матрицата)
(Матрицата)

Такива същества, които вече не са част от тази плоскост, са заседнали и съществуват в полетата, който заобикалят игрището на Земята.

Те поддържат съществуването, като се хранят с емоциите на човечеството. Като се намесват в полето на човешката мисъл чрез продължително инжектиране на честотни шаблони на страх, вина, срам, болка, съмнение, ревност, липса и привързване.

Четете още: История на Ционизма – расизъм, насилие и промиване на мозъци

Заблудата е от толкова висше естество, че тези създания създават ниво на удобство в човешкия ум, като предоставят баланс от проникновено познание. Това създава продължително доверие, лоялност и привързаност към паразитиращото същество, което предоставя илюзия за свобода.

(Матрицата)
(Матрицата)

Суверенитетът на човечеството е плашещо събитие, тъй като той ще доведе до края на действията на кукловодите и на илюзията.

Намираме се в епохата на просвещение, която се е родила от космическия часовник на циклите. Циклите представляват смени в честотите, спускащи се спираловидно от невъобразими цикли, светлинни години в бъдещето, което е нашето минало.

В нашето поле на разбиране можем да зърнем зрънце от това разгъване през четирите четвърти на 26 000 годишните цикли, края на които изживяваме в момента.

Именно поради това велико време на космическо съзряване се отварят вратите на околните плоскости и бомбандират нашето време, нашата настояща реалност с множество същества, пристигащи през най-различни канали.

(Матрицата)
(Матрицата)

Животът на мнозина е станал зависим от инструкциите на тези същества. Това става намеса в подреждането на единия.

Объркването на структурата над душата и необходимостта да се идентифицираш с прочути личности от човешката история е голямо разсейване и заблуда. Алтер-егото става целта и движещата сила на пътуването.

Играта обхваща всички неща, търсейки живот чрез човешките емоции. Човешката нужда от принадлежност и приемственост кара егото да намира и да предоставя това бонбонче на човешкото дете.

Нужно е само да променим ума си, колективното си възприятие на тази неизбежна война. Човечеството колективно държи ключа към освобождението от илюзията за война. (Матрицата)

Въпреки, че това е планета, пълна с множество военачалници от други части на галактиката, мнозина свалиха мечовете си и прескочиха нуждата си да участват във вероятни войни.

Силата е в умовете на човечеството. Самозваните власти от тази реалност разчитат на духовното невежество на планетата.

ХААРП
ХААРП

Развили са технология, която вече ще позволява множество холографски проекции, много от които могат да се извършват чрез промяна на мозъчните вълни чрез звук и светлинна проекция. ХААРП е една такава технология, която е способна на такива мозъчни модификации.

Съществено е да се образоваме по отношение на този съд/кораб, наречен човешко тяло. Голяма част от този съд е била деактивирана от доста време. Мелатонинът например е съществен за хармоничния баланс на тялото.

След полунощ мелатонинът се превръща в пинолин. След това навлизаме в пространството на амнезията. Към три сутринта започваме да преживяваме това, което е известно като пророческо или ясновидско сънуване.

Както Мантак Чия казва:

„Тъмнината осъществява последователни по-високи нива на божественото съзнание, установявайки взаимна връзка със синтеза и натрупването на психеделични химикали в мозъка. Мелатонинът – регулаторен хормон – успокоява тялото и ума в подготовка за по-фини и тънки реалности на по-високо съзнание.

Хормонът пинолин влияе върху нервопредавателите на мозъка, позволява на виденията и сънищата да изплуват в съзнанието ни. Накрая мозъкът синтезира „духовните молекули” – 5-MeO-DMT и DMT, улеснявайки трансценденталните изживявания на универсална любов и състрадание”. (Матрицата)

Системите от вярвания, базирани на емоционалния продукт страх, възпират производството на този главен химикал, който някога се е произвеждал в утробата и детството между 7 и 12 години. Тези химикали/хормони са познати като 5-MeO-DMT и DMT. Това са аминокиселини.

Фармацефтичната и хранителната индустрия играят важна роля в предоставянето на потискащи средства за човешкия мозък.

Превърнали сме се в общество, обсебено от храната, главно сготвената храна, бързата храна и вредната храна. Всяка от които променят хармоничното функциониране на мозъка и нервната система, като и двете са съществени за процеса на събуждане. (Матрицата)

Когато се приложи топлина към храната в процеса на готвене, това се превръща в химически експеримент, тъй като топлината веднага разрушава съществените ензими и амино киселините триптамин серотонин, мелатонин, 5-MeO-DMT и DMT.

Триотамините и бета-царболините са известни психо индоли, като и двата си взаимодействат с нервната система чрез синтезирането на невротрансмитери.

Тъй като съществените ензими се разрушават, естествената прогресия или преобразуването на тези хормони се възпрепятстват, намалявайки вероятността от естествена поява на трансцендентални преживявания. Прекъсваме връзката с осъзнаването на свързващата сила на енергиите отвъд линейното време.

Ние съществуваме чисто в една външна реалност. Знае се, че тялото е пристрастено към приблизително 20 или повече аминокиселини, съдържащи ензимите МАО, които разрушават нервотрансмитерите ни, докато стимулират пристрастяване към храни, които окуражават повтарянето на този цикъл.

Това е начинът, по който хранителната индустрия манипулира съществуването ни и/или системата ни от вярвания.

От невежество сме се превърнали в гориво, което задвижва двигателя на корпоративния свят. Умовете ни са контролирани чрез множество мерки. Трябва обаче да разберем, че ние сме го позволили, понеже сме дали разрешението си, дори когато се оправдаваме с невежество. (Матрицата)

Не става дума за вина, а за пробуждане и признаване на избора, който сме направили, и да променим този избор, за да подсилим собствената си еволюция. Никой не може да ни спаси, никой не идва да ни спаси.

Това е индивидуално пътуване и ние трябва да намерим обратния път към състоянието на изравняване, състоянието на Единение.

Да дефинираме реалността още повече:

“Реалността е „Аз”, проектирано навън като множество персонажи, гледани през прозореца на ума ми. От Върха или кота нула, Единият е слязъл по стълбата на времето и е станал много”.

Следвайте ни в InstagramTwitter и Youtube за интересно и мистериозно бонус съдържание!

FacebooktwitterrssyoutubeFacebooktwitterrssyoutube