Ново научно изследване показва, че растенията са съзнателни


Идеята, че „растенията могат да учат и да вземат решения“, може да изглежда пресилена, но скорошни експерименти показват, че наистина е така.

Поради това, учени твърдят, че „растенията са съзнателни“.

Може ли това твърдение да е вярно? И какви последици има то за нашето разбиране за съзнанието и човешката психология?

Пако Калво, изследовател от Университета Мурсия в Испания, е на път да проучи тази донякъде противоречива възможност.

Надявайки се един ден да отговори на крайно необичайния въпрос дали растенията са разумни, той се опитва да разработи научна основа за разбиране на „невробиологията“ на растенията.

Научният подход към съзнанието е противоречиво начинание, главно поради липсата на конкретни начини за изучаването или дефинирането му. Но експериментите на Калво повдигат някои интересни въпроси, въпреки, че те все още са концептуални.

Широко се смята, че растенията са разумни, макар и в проста форма. Говоренето, реагирането и дори „измамата“ на насекомите са част от тяхното поведение. Но тези събития могат да бъдат приписани на проста еволюционна адаптация – пасивна реакция, а не съзнателен избор.

Четете още: Противоречиви теории за създателите на Житните кръгове

Елизабет Ван Волкенбург, професор по растителна наука във Вашингтонския университет, казва, че „растенията са наясно със своята среда, себе си и своите съседи“.

Въпреки, че не се знае със сигурност дали растенията са съзнателни, Калво и други учени разработват лакмусов тест, за да определят дали имат чувство за воля или когнитивност.

Първо, те определят дали поведението е гъвкаво и проактивно. Второ, те питат дали е изпреварващо. И накрая, трето, определят дали е целенасочено.

В експеримента, когато бобовите растения се катерят по препятствията, те се придвижват към най-високата колона, която учените са поставили зад препятствията. Бобовите растения търсят път към този, най-висок стълб, за да получат достъп до горе, където е топло и слънчево.

В процеса на решаване къде да се установят, те правят широки замахващи движения и проявяват изблик на електрическа активност, докато се придържат към нов парапет.

Калво смята, че тази комбинация от фактори може да е показателна за основна когнитивна функция и дори, че растенията имат субективен опит в по-дълбок смисъл. Фасулът може да знае, че този стълб е наблизо и да си проправя път към него.


FacebooktwitterrssyoutubeFacebooktwitterrssyoutube