ПРАВА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

HiddenTruth.site не събира лични данни, под каквато и да е форма. HiddenTruth.site използва единствено “бисквитки” (cookies). С разглеждането на нашето съдържание се съгласявате с тяхната употреба, включително за статистика, персонализиране и реклами.

HiddenTruth.site не носи отговорност за собствениците или операторите на тези уебсайтове или за стоки и услуги, предоставени от тях, нито за тяхното съдържание; не приема и не се обвързва с условия, гаранции или други декларации, свързани с тях, и не приема задължения, свързани с тях (вкл. задължения, произтичащи от иск за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост на трети лица, въз основа на съдържанието на някой от уебсайтовете, към които има връзки, включени в този сайт).

Този сайт може да съдържа рекламна информация. HiddenTruth.site не поема отговорност за достоверността и съдържанието на рекламната информация. Същата се публикува “както е”, във вида, предоставен от рекламодателя.

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Всички снимки, които се използват в HiddenTruth.site , са с посочено авторство или ако нямат такова посочено са обект на свободно авторско право, определено от търсачка google.bg със свободен лиценз или придобити от facebook.com според общите му условия. Всеки, който използва HiddenTruth.site се съгласява, че е информиран за произхода и авторството на снимките.

HiddenTruth.site се стреми да поддържа вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на HiddenTruth.site за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на лица или трети лица.

HiddenTruth.site не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

HiddenTruth.site не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

HiddenTruth.site не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

HiddenTruth.site има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на лица и трети лица, които са следствие от нарушение на тези условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

HiddenTruth.site може по всяко време да променя формата и съдържанието на този уебсайт.

HiddenTruth.site може по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина.

HiddenTruth.site запазва правото си да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време и без предизвестие.

HiddenTruth.site не носи отговорност за политиката и практиката, свързани с личната информация, на други уебсайтове, дори в случай, че:
– сте се свързали с уебсайта на третата страна, използвайки връзки в нашия сайт;
– сте се свързали с нашия уебсайт от сайта на трета страна.

HiddenTruth.site не носи отговорност за съдържанието на потребителските мнения, публикувани в частта за коментари, включително и за такива чрез вход/регистрация от/чрез социалните мрежи, като: Google+, facebook,Twitter,Vkontakte ,плюс абсолютно всички останали настоящо действащи и бъдещи такива и подобни.

HiddenTruth.site не носи отговорност за съдържанието на публикациите изпратени от потребители на HiddenTruth.site – мненията на HiddenTruth.site и на ”автора/ите” могат да не съвпадат.

HiddenTruth.site не гарантира осигуряването на възможност за публикуване на коментари.

HiddenTruth.site не гарантира осигуряването на възможност за публикуване на новини от потребители на HiddenTruth.site .

HiddenTruth.site не носи отговорност при загуба на публикувани коментари и данни на потребители, публикували мнения в секцията за коментари, включително и за такива чрез вход/регистрация от/чрез социалните мрежи, като: Google+, facebook,Twitter,Vkontakte ,плюс абсолютно всички останали настоящо действащи и бъдещи такива и подобни.

HiddenTruth.site си запазва правото да извършва промени в настоящите условия по всяко време.

Всички статии и интервюта, както и преведените от чужд език текстови материали, публикувани в този сайт, са под закрила на Закона на авторското право и сродните му права или са собственост на HiddenTruth.site , освен ако изрично не е упоменат друг източник.

HiddenTruth.site не носи отговорност за каквото и да е обидно, неуместно, неприлично, незаконно или нежелано по друг начин съдържание или информация, които може да срещнете в HiddenTruth.site.

HiddenTruth.site не носи отговорност за поведението, независимо дали онлайн или офлайн, на който и да е потребител, публикувал или коментирал независимо как и откъде, включително и за такива чрез вход/регистрация от/чрез социалните мрежи, като: Google+, facebook,Twitter,Vkontakte ,плюс абсолютно всички останали настоящо действащи и бъдещи такива и подобни в HiddenTruth.site .

HiddenTruth.site не поема отговорност за външните сайтове.

HiddenTruth.site не носи отговорност за публикуваните снимки

HiddenTruth.site прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. HiddenTruth.site не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на HiddenTruth.site за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

HiddenTruth.site не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

HiddenTruth.site не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

HiddenTruth.site има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

За съдържанието на всички реклами, поместени в сайта, както и за запазените търговски мерки, които те касаят отговорност носят единствено ракламодателите.

За всички неуредени с настоящите условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите условия на HiddenTruth.site влизат в сила считано от момента на влизането/посещението в/на сайта.

HiddenTruth.site може периодично да извършва промени в условия и в ограничаването на отговорността.


При влизането си в този уебсайт Вие приемате действащите в момента условия, както и ограничаването на отговорността, така че би следвало да ги преглеждате при всяко посещение на сайта.

2018 – HiddenTruth.site

За връзка с нас ни пишете на адрес(hiddentruth.site@gmail.com )