Правителството на САЩ стартира Проект Синя книга отново

Правителството на САЩ стартира Проект Синя книга отново …


След повече от 50 години правителството на САЩ има намерение скоро да създаде отново специализирана агенция за разследване на НЛО.

Според източници, разпоредба в предстоящия Закон на националната отбрана през 2022 г. предвижда създаването на нова постоянна агенция, посветена на разследването на неидентифицирани явления във въздуха.

Първият подобен проект в САЩ е Проект Синя книга, който действа от 1952 г. до 1969 г.

Advertisements

Точният текст на документа е следният:

Не по-късно от 180 дни след датата на влизане в сила на този закон, министърът на отбраната, съгласувано с директора на националното разузнаване, създава служба в рамките на службата на министъра на отбраната, която да изпълнява, в отдел на широка основа, мисията, която понастоящем се изпълнява от оперативната група за неидентифицирани въздушни явления.”

Това показва, че правителството на САЩ обръща сериозно внимание на феномена НЛО, и че управляващите смятат, че е достатъчно важно, за да бъдат направени по-нататъшни изследвания.

Четете още: 9 факта за секретния проект „Синя книга“ за изследване на феномена НЛО

Новият офис на Проекта ще отговаря за:

Разработване на процедури за синхронизиране и стандартизиране на събирането, докладването и анализа на инциденти, свързани с неидентифицирани въздушни явления в Министерството на отбраната.

Разработване на процеси и процедури, които да гарантират, че такива инциденти от всяко военно ведомство се отчитат и включват в централизирано хранилище.

Установяване на процедури, изискващи своевременно и последователно докладване на такива инциденти.

Оценка на връзките между неидентифицирани въздушни явления и съпернически чужди правителства, други чуждестранни правителства или недържавни участници.

Оценка на заплахата, която подобни инциденти представляват за Съединените щати.

Координиране с други ведомства и агенции на федералното правителство, според случая.

Координиране със съюзници и партньори на Съединените щати, според случая, за по-добра оценка на естеството и степента на неидентифицирани въздушни явления.

Очакваме новият офис да бъде построен и да наблюдаваме какво ще измислят …


Като читател на HiddenTruth, Ви каним да се присъедините към общността на HiddenTruth.site в официалните Фейсбук групи и страници, за да обсъждате загадки, наука и актуални въпроси с мислещи хора от цял свят.

https://www.facebook.com/hiddentruth.site

https://www.facebook.com/groups/623212178054534

FacebooktwitterrssyoutubeFacebooktwitterrssyoutube