Професор Адамацки: „Гъбите комуникират помежду си на собствен език.“

Професор Адамацки: „Гъбите комуникират помежду си на собствен език.“ …


Андрю Адамацки, професор в Университета на Западна Англия в Бристол, публикува проучване в Кралското общество Open Science, според което гъбите „комуникират“ помежду си на собствен език.

Адамацки казва:

В нашата работа по декодирането на езика на гъбите първо разгледахме дали различните видове гъби проявяват сходни характеристики на електрическа активност. И тогава характеризирахме езика на гъбите по дължината на думите и сложността на изречението.”

Pleurotus djamor
Pleurotus djamor

Адамацки заявява, че гъбите, като “почти живи същества без нервна система“, са способни да произвеждат електрически сигнали. По време на експерименти с гъби той установява, че гъбите от вида Pleurotus djamor произвеждат електрически сигнали с висока и ниска честота, а гъбите от вида Ganoderma resinaceum излъчват електрически сигнали на интервали до 8 минути.

Ganoderma resinaceum
Ganoderma resinaceum

Освен това, според Адамацки, електрическите сигнали на тези гъби са подобни на тези, наблюдавани при същества с централна нервна система (животни и хора).

След това изследователят решава да разбере дали всички видове гъби са способни на такива действия и провежда експеримент с още четири вида гъби.

Четете още: Фотографът Мотис Микърс: „Всяка сълза има цяла Вселена!“

Той казва:

Записахме извънклетъчната електрическа активност на четири вида гъби и открихме доказателства за разпространението на сигнални линии през мрежата на гъбичния мицел. Предположихме, че електрическата активност на гъбите е проява на „обмен на информация“ между отдалечени части на гъбичните колонии.

Адамацки описва подробно как той и неговият екип вкарват електроди в земята около четири вида гъби. Електродите са залепени в снопове гъбичен мицел, състоящ се от тънки разклонени нишки – хифи.

Те откриват, че гъбите сякаш “комуникират” една с друга.

Ученият споделя:

Открихме, че разпределението на дължината на сигнала е подобно на разпределението на дължината на думите в човешките езици. Размерът на “речника” на гъбите може да бъде до 50 думи. Въпреки, че основният им лексикон на най-често използваните думи не надвишава 15- 20 думи.

Адамацки казва, че най-„приказливият“ вид гъби от изследваните е Schizophyllum commune, въз основа на количеството сигнали, които генерира.

Schizophyllum commune
Schizophyllum commune

Изследователят отбелязва, че „електроизбухвания“ на гъбите не са произволни. Идентифицират се групи от подобни сигнали в „думи“, а след това групи от думи в „изречения“. Когато сравнява „думите“ на гъбите с човешкия език, той открива, че тяхната средна дължина е подобна на дължината на думите в английския и руския език.

В интервю за The Guardian Адамацки казва, че вярва, че гъбите използват своя “език” по подобен начин на начина, по който вълците използват воя си, за да се организират в глутница.

Например, някои думи на гъбите могат да насочат мицелните нишки към хранителни вещества или да ги предупредят за опасност.

Могат ли гъбите да определят дали в близост до тях има опасност от човек, който бере гъби, или тревопасно животно, което търси храна? Адамацки признава, че все още не може да отговори на този въпрос, защото за това са необходими много повече изследвания …


FacebooktwitterrssyoutubeFacebooktwitterrssyoutube