Тим ​​Бърчет, поредният политик, който заявява, че „НАСА пазят тайни за НЛО“ (видео)


Конгресменът Тим ​​Бърчет заявява, че „американската общественост е лъгана, когато става въпрос за оповестяване на информация от правителството за НЛО“.

Бърчет вярва, че правителството крие сериозна информация за НЛО от обществеността.

Изявлението на Бърчет идва по същото време, когато НАСА обяви членовете на техния изследователски екип за неидентифицирани въздушни явления.

Агенцията избра 16 души, които да участват в нейния независим Екип за изследване на неидентифицирани въздушни явления. Наблюденията на събития в небето, които не могат да бъдат идентифицирани като самолети или като известни природни явления, се категоризират като „неидентифицирани въздушни явления“.

Независимото проучване започна в понеделник, 24 октомври 2022 г. В течение на девет месеца независимият проучвателен екип ще постави основите за бъдещо проучване на природата на неидентифицирани въздушни явления за НАСА и други организации.

НАСА събра някои от водещите световни учени, специалисти по данни и изкуствен интелект, експерти по аерокосмическа безопасност, всички със специфична задача, която е да ни кажат как да приложим пълния фокус на науката и данните към НЛО.

Четете още: Япония ще преразгледа политиката си на отричане на НЛО

В съобщение Агенцията каза следното:

В съответствие с принципите на НАСА за откритост, прозрачност и научна почтеност, този доклад ще бъде споделен публично. Всички данни на НАСА са достъпни за обществеността – ние приемаме това задължение сериозно – и ги правим лесно достъпни за всеки, който иска да ги види или научи.

Тим Бърчет коментира изявлението на Агенцията:

Какво лицемерие, освен това, не очаквайте твърде много от това изследване … НАСА, както и правителството, вече са събрали толкова много информация и доказателства за съществуването на феномена НЛО, но и двете организации го прикриват много години. Те крият сериозна информация за НЛО от обществеността.


FacebooktwitterrssyoutubeFacebooktwitterrssyoutube