Тим Модлин: „Парадокс на дядо не изключва пътуването във времето.“


Общоприето е, че пътуването в миналото е невъзможно, най-малкото поради т. нар. „Парадокс на дядо“ – хипотетична ситуация, при която „пътникът“ се връща назад във времето и убива дядо си, което води до факта, че пътешественикът не е роден.

Ученият Тим ​​Модлин обаче смята, че Парадокс на дядо създава само ограничения за времевите пътуващи, но не изключва възможността за такова пътуване само по себе си.

Класически научно-фантастичен сюжет – някой пътува в миналото и прави там нещо, което води до катастрофални последици в настоящето. Парадокс на дядо е един пример за такъв сюжет.

Тим Модлин, философ, изследовател на метафизичните основи на физиката и логиката, се опитва да разбере този парадокс и дали тази идея пречи на пътуването в миналото.

Четете още: Вратата на Боговете в Перу – Портал към други светове

Пред Popular Mechanics Тим Модлин обяснява:

Аргументът е, че ако можете да се „върнете назад във времето“, тогава бихте могли да се върнете във времето, преди дядо ви да е имал деца и да го убиете.

Но ако това се случи, тогава един от Вашите родители нямаше да се роди, така че Вие ​​нямаше да сте се родили, така че нямаше да Ви има, за да се върнете назад във времето. Противоречие.

Парадокс на дядо обикновено се представя като „reductio ad absurdum“ или опровержение на твърдението, че пътуването във времето е възможно. Така че хипотезата трябва да е невъзможна, поради Парадокс на дядо, а пътуването във времето — или обратната причинно-следствена връзка — не е възможно.”

Пътуването във времето, както добавя ученият, противоречи на фундаменталната идея за причинно-следствената връзка, ако се разглежда само в контекста на Парадокс на дядо. Модлин обаче смята, че парадоксът все още не пречи на пътуването в миналото сам по себе си.

Той казва:

Парадоксът на дядото не доказва, че не можете да се върнете назад във времето, а просто, че не можете да се върнете назад във времето и да убиете дядо си.

Няма да има нищо нелогично в това да се върнеш назад във времето и да кажеш „Здравей!“ на дядо си.“


FacebooktwitterrssyoutubeFacebooktwitterrssyoutube