Учени алармират: „Ако не се вземат спешни мерки днес, краят е близо!”

Наскоро проведено проучване категорично предупреждава, че замърсяването на Земята заплашва глобалните екосистеми, от които зависи животът на планетата.

Пожарникари участват в аварийно учение срещу опасностите от химикали и аварии в автономния район Вътрешна Монголия в Китай

Учените твърдят, че „коктейлът от химическо замърсяване, който обхваща планетата, заплашва стабилността на глобалните екосистеми, от които зависи човечеството“.

Те казват, че „пластмасите са особено опасни, заедно с 350 000 синтетични химикала, включително пестициди, промишлени съединения и антибиотици“. Пластмасовото замърсяване се среща от върха на Еверест до най-дълбоките океани, а някои токсични химикали, като PCB, са дълготрайни и широко разпространени.

Проучването заключава, че химическото замърсяване е прекосило „планетарната граница“, точката, в която направените от човека промени на Земята я изтласкват извън стабилната среда от последните 10 000 години.

Химическото замърсяване заплашва земните системи, като уврежда биологичните и физическите процеси, които стоят в основата на целия живот. Например, пестицидите унищожават много нецелеви насекоми, които са от основно значение за всички екосистеми и следователно за осигуряването на чист въздух, вода и храна.

Патриша Вилярубия-Гомес, докторант и научен асистент в Научноизследователския институт Stockholm Resilience Center, която е част от изследователския екип, казва:

Производството на химикали е нараснало петдесет пъти от 1950 г. и се очаква това да се утрои до 2050 г. Темпото, с което обществата произвеждат и освобождават нови химикали в околната среда, не е в съответствие с безопасното пространство за човечеството.

Д-р Сара Корнел, доцент и главен изследовател в Stockholm Resilience Center, твърди:

От дълго време хората знаят, че химическото замърсяване е нещо лошо. Но те не са мислили за това на глобално ниво. Внасяме химическо замърсяване, особено пластмаса, хората променят планетата.

Въпреки, че някои заплахи са преодолени в по-голяма степен, като химикалите CFC, които разрушават озоновия слой и защитата му от увреждащите ултравиолетови лъчи, ситуацията е много, много сериозна.“

Определянето на това дали химическото замърсяване е преминало планетарна граница е сложно, тъй като няма предчовешка базова линия, за разлика от климатичната криза и прединдустриалното ниво на въглеродния диоксид в атмосферата. Има огромен брой химически съединения, регистрирани за употреба, около 350 000, и само малка част от тях са оценени като „безопасни“.

Четете още: Делфините умират, поради ново заболяване, свързано с изменението на климата

Изследването използва комбинация от измервания, за да оцени ситуацията. Те включват скоростта на производство на химикали, която нараства бързо, и освобождаването им в околната среда, което се случва много по-бързо от способността на властите да проследяват или разследват въздействията.

Добре известните отрицателни ефекти на някои химикали, от извличането на изкопаеми горива за тяхното производство до изтичането им в околната среда, също са част от оценката. Учените признават, че данните са ограничени в много области, но смятат, че тежестта на доказателствата сочи за нарушаване на планетарната граница.

Проф. Бетани Карни Алмрот от Университета в Гьотеборг, която е част от екипа, казва:

Има доказателства, че нещата сочат в грешна посока на всяка стъпка от пътя. Например, общата маса на пластмасата сега надвишава общата маса на всички живи бозайници. Това за мен е доста ясен знак, че сме прекрачили границата. Ние сме в беда, но все пак има неща, които можем да направим, за да обърнем част от процеса.”

Вилярубия-Гомес заявява:

Преминаването към кръгова икономика е наистина важно. Това означава смяна на материали и продукти, така че да могат да се използват повторно, а не да се губят.”

Изследователите смятат, че е необходима по-строга регулация, а в бъдеще – фиксирано ограничение за производството и освобождаването на химикали, по същия начин, по който се действа да се сложи край на емисиите на парниковите газове.

Има нарастващи призиви за международни действия по отношение на химикалите и пластмасите, включително създаването на Глобален научен орган за химическото замърсяване, подобен на Междуправителствената група по изменение на климата.

Проф. сър Иън Бойд от Университета на Сейнт Андрюс, който не е част от проучването, казва:

Повишаването на химическата тежест в околната среда е дифузно и коварно. Дори ако токсичните ефекти на отделните химикали могат да бъдат трудни за откриване, това не означава, че общият ефект ще бъде незначителен.

Регулацията не е предназначена да открие или разбере тези ефекти. Ние сме относително слепи за това, което се случва в резултат. В тази ситуация, когато имаме ниско ниво на научна сигурност относно ефектите, има нужда от много по-предпазлив подход към новите химикали и количеството, което се отделя в околната среда.“

През 2017 г., Бойд, бивш главен научен съветник на правителството на Обединеното кралство, заявява, че “предположението на регулаторите по целия свят, че е безопасно да се използват пестициди в промишлен мащаб в различни ландшафти, е невярно“.

Планетарната граница на химическото замърсяване е петата от деветте, за които учените казват, че са преминати, като останалите са глобалното затопляне, унищожаването на дивите местообитания, загубата на биоразнообразието и прекомерното замърсяване с азот и фосфор.

Учените твърдят, че ако не се вземат спешни мерки днес, в този момент, „краят е близо“!


Следвайте ни в InstagramTwitter и Youtube за интересно и мистериозно бонус съдържание!

FacebooktwitterrssyoutubeFacebooktwitterrssyoutube