Учени алармират: „Насекомите на Земята измират с много бързи темпове!“


Насекомите, най-разнообразната група организми на планетата, са в беда – последните проучвания показват, че популациите им намаляват с безпрецедентна скорост.

През 60-те години на миналия век, когато Дейвид Вагнер е малко дете, той обича да тича из фермата на семейството си в Мисури, САЩ. Детето носи в ръка стъклен буркан, в който събира мигащи светулки.

Вагнер, който сега е ентомолог в Университета на Кънектикът, разказва:

„Слагах този буркан до леглото си за през нощта, след това ги пусках.“

Сега фермата на семейството му не съществува, а на мястото са построени нови къщи с поддържани тревни площи. А любимите светулки на Вагнер, подобно на много насекоми по света, до голяма степен са изчезнали. Учените наричат случващото се „​​глобален Апокалипсис на насекомите“.

1 - Учени алармират: „Насекомите на Земята измират с много бързи темпове!“

Тъй като човешката дейност бързо трансформира планетата, глобалната популация на насекоми намалява с безпрецедентен темп от 2 % годишно. С обезлесяването, използването на пестициди, изкуственото светлинно замърсяване и изменението на климата, тези живи същества изпитват големи трудности в момента. В същото време съществуването на много култури, цветя и други животни зависи от тяхната дейност.

Вагнер казва:

„Насекомите са основната храна на птиците и рибите. Те са тъканта, която свързва всички сладководни и сухоземни екосистеми на планетата.

Много е лесно да се мисли, че насекомите са добре. В края на краищата те все още са почти навсякъде – пълзят нагоре по горските корони, ровят се в почвата, плъзгат по повърхността на сладководни езера или, разбира се, пърхат във въздуха. Но истината е ужасяваща …“

По отношение на разнообразието насекомите са несравними, представлявайки две трети от повече от 1,5 милиона регистрирани животински вида в света и учените смятат, че милиони други вероятно все още са неизвестни на науката.

За сравнение, според Международният съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN) има приблизително 73 000 вида гръбначни животни – от хора до птици и риби – и те съставляват по-малко от 5 % от известния животински свят.

Учените заявяват, че не трябва да се подценява значението на насекомите за околната среда. Насекомите са изключително важни за хранителната мрежа, те хранят птици, влечуги и бозайници.

Но те са много повече от храна. Фермерите разчитат на тези същества, за да опрашват техните култури и да обработват почвата, за да я поддържат здрава. Насекомите опрашват повече от 75 % от световните култури.

Според проучване, публикувано в списание BioScience, насекомите предоставят „услуга“ в САЩ, която през 2006 г. се оценява на около 57 милиарда долара годишно. Проучването установява, че само торните бръмбари носят около 380 милиона долара годишно на животновъдната индустрия в САЩ за тяхната работа по раздробяване на тор и обработка на пасища.

Екологът Дейв Гулсън от Университета в Съсекс казва:

„С по-малко насекоми ще имаме по-малко храна. Ще видим намаляване на добивите от всички култури.“

В природата около 80 % от дивите растения разчитат на опрашване от насекомите.

Гулсън продължава:

„Ако броят на насекомите продължи да намалява, очаквайте някои доста сериозни последици за екосистемите като цяло и за хората.“

През 2019 г., описвайки защитената тропическа гора Гуанакасте в Коста Рика, еволюционният еколог и професор в Университета на Пенсилвания – Даниел Янзен, пише:

„Паяжините, които оплитаха тези листа преди десетилетия, изчезнаха. Изчезнаха нощните искри в листата, отразени от хилядите очи на ликозидния паяк.“

Според проучване, публикувано през февруари 2020 г. в списание Biological Conservation, през последните 150 години светът е изгубил между 5 % и 10 % от всички видове насекоми, или между 250 000 и 500 000 вида. Тези загуби продължават, въпреки, че оценките варират поради смесени данни, както и несигурност за това колко общо насекоми съществуват.

Пред Ройтерс, професор Янзен казва:

„В тропиците насекомите могат да бъдат изключително трудни за идентифициране, защото има много повече видове, отколкото ние сме свикнали да мислим. Има повече видове в радиус от 100 километра в Националния парк в северозападна Коста Рика, отколкото в цяла Европа.”

Незнанието какво точно се случва затруднява откриването на проблема. Един анализ, публикуван през април 2020 г. в списание Science установява, че всяко десетилетие планетата губи около 9 % от своята земна популация от насекоми.

3 - Учени алармират: „Насекомите на Земята измират с много бързи темпове!“

Друга статия, публикувана през януари 2021 г., се опитва да нарисува по-ясна картина, като обобщава над 80 проучвания за насекоми и установява, че броят на насекомите намалява с около 1-2 % годишно. За сравнение, човешката популация нараства с малко под 1 % годишно.

Четете още: Цялата Слънчева система бързо се променя, но по някаква причина никой не говори за това …

Вагнер казва:

„Дори с минимум 1 % на година, само за 40 години ще загубим повече от една трета от видовете насекоми и една трета от индивидите – една трета от цялото дърво на живота ще бъде изгубено!

Но реалността вероятно е още по-лоша. Екипът ми предлага “невероятно консервативна” оценка на загубите. Много изследвания на насекоми се провеждат в защитени зони като природни резервати. В деградиралите земеделски земи или градове вероятно ще намерят много по-малко насекоми.

Смъртта на насекомите не може да се обясни с една единствена причина. Населението е изправено пред едновременни заплахи, вариращи от загуба на местообитания и индустриално земеделие до изменение на климата. Излишният азот от канализацията и торовете превърна влажните зони в мъртви зони, изкуственото осветление наводнява нощното небе, а градският растеж доведе до повече бетонни настилки.

Доскоро загубата на земя беше най-голямата причина за упадъка. Но изменението на климата става много по-сериозна и зловеща заплаха поради изсушаването на части от планетата, които са хронично влажни. И това е абсолютно катастрофално за много насекоми …“

Въвеждането на неместни растения, които може да доминират в новата среда, също е навредило на насекомите. Тъй като много насекоми са еволюирали, за да се хранят или да оплождат един конкретен вид растение, унищожаването на растителното царство може да има огромен ефект.

Например, видът молец Тегетикула опрашва известните калифорнийски „дървета Джошуа“ или още „късолистна юка“. Тази юка е единственият източник на храна за потомството на молеца. Ако дърветата Джошуа изчезнат, тогава молецът също ще изчезне. И обратното.

Особено застрашени от изчезване са следните групи насекоми:

1) Пчелите и разредът Ципокрили. Според Международният съюз за защита на природата и природните ресурси 28 % от видовете в Северна Америка и 24 % в Европа са застрашени. През последните 20 години ареалът на земната пчела в Северна Америка е намалял с 87 %.

4 - Учени алармират: „Насекомите на Земята измират с много бързи темпове!“

Колониите медоносни пчели в САЩ, които се превозват с камиони из цялата страна, за да опрашват краставици, бадеми и други търговски култури, непрекъснато намаляват от десетилетия: сега те наброяват около 2,7 милиона, което е спад от около 6 милиона през последните години.

Организацията на ООН по прехрана и земеделие вече предупреди, че намаляването на пчелите заплашва глобалната продоволствена сигурност.

2) Пеперуди и молци, разред Лепидоптери. Много популации от молци и пеперуди също изчезват поради загуба на местообитания, както и от пестициди и хербициди. Към 2010 г. почти една трета от местните видове пеперуди в Европа са намалели, а според Международният съюз за защита на природата и природните ресурси – 81 от 482 вида на континента се считат за застрашени или близки до това.

5 - Учени алармират: „Насекомите на Земята измират с много бързи темпове!“

Според проучване, публикувано през март 2021 г. в списание Science, в западните Съединени щати броят на отделните пеперуди непрекъснато намалява през последните четири десетилетия със скорост от около 1,6 % годишно.

Емблематичната пеперуда Монарх също е в беда. По-високите есенни температури, причинени от изменението на климата, им пречат да спят зимен сън, известен като „диапауза“. Вместо да се забавят с наближаването на зимата, тези насекоми остават будни по-дълго, изразходват повече енергия и в крайна сметка умират от глад.

През юли 2022 г. мигриращият Монарх е добавен към Глобалния списък на застрашените видове на Международният съюз за защита на природата и природните ресурси.

3) Бръмбари, разред Колеоптера. Тигровите бръмбари, част от семейството на земните бръмбари, живеят в пясъчни крайбрежни дупки. Тъй като са чувствителни към промени, те са добри индикатори за състоянието на околната среда. Днес около 15 % от видовете и подвидовете тигрови бръмбари в Съединените щати са в упадък или се считат за много редки.

6 - Учени алармират: „Насекомите на Земята измират с много бързи темпове!“

Светулки също може скоро да изчезнат. Според природозащитната група Xerces Society, в САЩ и Канада 14 от 128-те вида светулки са застрашени. Градското светлинно замърсяване, за което се смята, че е отчасти отговорно, може да обърка светулките, които разчитат на собствената си нощна биолуминесценция, за да привличат партньори и да възпират хищниците.

4) Сладководни насекоми. Според Международният съюз за защита на природата и природните ресурси 16 % от оценените видове водни кончета са застрашени и около 10 % са в упадък.

Въпреки, че научно изследване от април 2020 г. отбелязва спад в броя на обитаващите сушата насекоми, то показва, че сладководните насекоми се възстановяват с обща скорост от 11 % на десетилетие, отчасти благодарение на законодателството за чиста вода, прието в Европа и Съединените щати.

Но ситуацията се влошава в Южна и Югоизточна Азия, където много влажни зони са изчистени за култури. Днес повече от една четвърт от водните кончета в региона са застрашени.

Както насекомите си отиват, така и техните хищници. В Северна Америка почти всички пойни птици хранят малките си с насекоми, но броят на птиците в Съединените щати и Канада е намалял с 29 %, или около 2,9 милиарда от 1970 г. насам, което според учените се дължи на намаляването на броя на насекомите.

Някои проучвания свързват употребата на инсектициди с намаляването на лястовиците и бързолетите.

Вагнер споделя:

“Природата се унищожава бавно. Когато насекомите изчезнат, ние губим клоните и издънките на дървото на живота. Ние го разкъсваме и оставяме след себе си разруха …”


FacebooktwitterrssyoutubeFacebooktwitterrssyoutube