Учени твърдят: „Изкуственият интелект може да предизвика ядрена война!“


Учени от Вашингтонския институт проведоха анкета сред учени, занимаващи се с изследване на изкуствения интелект. Тя има за цел да разбере какво е мнението на учените относно въздействието на ИИ върху обществото като цяло.

Резултатите показват, че една трета от анкетираните смятат, че „развитието на изкуствения интелект може да доведе до катастрофални последици, като ядрена война или друга катастрофа от подобен мащаб“.

Работата на изследователите е публикувана в Хранилището за предпечат на arXiv.

Четете още: Изкуственият интелект Мегатрон: „ИИ никога няма да бъде етичен.“

В същото време друга част от учените заявяват, че „технологиите за изкуствен интелект ще ускорят глобалната индустриална революция, която неизбежно ще бъде последвана от сериозни сътресения в обществото“.

Развитието на изкуствения интелект, както се отбелязва в статията, е предмет на дълги дискусии. Има коренно противоположни мнения за това дали е необходимо да се стремим към това и какво ще се случи, какви граници в развитието са допустими и какво може да се случи, ако ИИ достигне тези граници.

Други констатации включват, че част от изследователите на ИИ вярват, че частният сектор има твърде голямо влияние, други са сигурни, че въглеродният отпечатък от обучението на големи модели трябва да е много сериозен проблем.

Според тях развитието на изкуствения интелект води до унищожаване на околната среда.

Какво мислите Вие?


FacebooktwitterrssyoutubeFacebooktwitterrssyoutube

Интелектуална собственост на HiddenTruth